Soutěžní básně a cykly se budou posuzovat ve dvou kategoriích. První skupinu obsadí mladí básníci od čtrnácti do osmnácti let věku, druhá kategorie potom bude pro starší osmnácti let. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Uzávěrka je 30. května letošního roku.

Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf.

Vítězná díla vybraná odbornou porotou budou odměněna. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2019.