První projekt se týká rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. „Dojde k pořízení dvou nových kamerových bodů, a to před budovu nádraží ČD a na křižovatku ulic Štefánikova a Mostní. Celkové náklady činí 167 035 korun. Dotace na tento projekt představují částku 150 331 korun,“ uvedla referentka oddělení rozvoje města Lenka Moravcová.

Druhá dotace pomůže zahájit projekt Asistent prevence kriminality. Ve spolupráci se strážníky městské policie by měli asistenti pomáhat v ostraze majetku, dohlížet na bezpečnost dětí a také dbát na dodržování obecně závazných vyhlášek.

Třetím projektem je Paprsek 2019, který je určen dětem ze sociálně znevýhodněných rodin se zaměřením na aktivní trávení volného času, doplněné o prevenci kriminality. „Jde především o prevenci před vznikem sociálně patologických jevů ve vyšším věku dětí. Děti se zúčastní týdenního pobytu v Mokrosukách, kde se o jejich program postarají pracovníci prevence kriminality, sociálně-právní ochrany dětí, příslušníci Policie ČR a SDH Veltrusy,“ přiblížila Moravcová.

Poslední podpořenou akcí je nový projekt Společně proti kriminalitě. Smyslem je upozornit na rizika kriminality a trestné činnosti pomocí přednáškového cyklu. V tomto případě činí dotace 103 800 korun z celkové částky 150 000 korun.