K výročí 50 let povýšení na město, jehož oslavy vyvrcholí tento týden, o životě v minulosti, současnosti i v budoucnosti Neratovic hovoří starosta Miroslav Lid.

Jak se proměnily Neratovice od roku 1989?
První změnou bylo, že se vedení radnice se starostou Tomášem Roithem podařilo orientovat se na záležitosti, které dělají město městem. Přestože měly tehdy Neratovice - ještě včetně Libiše, než se osamostatnila - kolem 17 tisíc obyvatel, nebyla tady žádná střední škola. Zdravotnictví sám pamatujete. Poliklinika byla v blízkosti objektu s dioxiny u Spolany. Dnes máme už dvanáctým rokem nemocnici. Stěžejními projekty byly vznik osmiletého gymnázia a soukromé obchodní akademie. Maturitní obory se učí i v rámci středního odborného učiliště. Zrekonstruoval se plavecký bazén a velkým počinem bylo vybudování domova seniorů. Podařilo se vyřešit dopravní spojení s Prahou. Dopravci jako Nerabus a Pražská integrovaná doprava slouží velmi dobře.

To byly investiční akce. Co život ve městě?
Myslím si, že se zde rozvinula i nabídka možností pro trávení volného času. Domnívám se, že naše město je poměrně štědré vůči sportu, kultuře a zájmovým spolkům. Musím zmínit krásnou tradici ochotnického divadla, které přivezlo ohlas z různých festivalů. Máme řadu úspěšných sportovců, děti ze základní umělecké školy získaly titul mistrů světa v moderním tanci a v Neratovicích se díky klubu All-4-Dance koná jedna z největších republikových soutěží v závodním tanci.

Jaké zásadní problémy stále přetrvávají?
Obrovský problémem je možnost parkování. Příčinou je urbanistické řešení města, které bylo poplatné své době. Výstavba byla projektována na tehdejší stupeň motorizace. Jiným velkým problémem je samotný rozvoj města, co se týká soukromé výstavby. Stávající katastr Neratovic je téměř vytěžen. je omezený na jedné straně Kojeticemi, na druhé Jiřicemi a další trvalá bariéra je Labe. Pro další vývoj města už nejsou prostorové dispozice. Další potíží, která se města týká, je využití areálu Spolany. Kdysi jeden z největších zaměstnavatelů v okolí má dnes pouhou tisícovku zaměstnanců.

Občanům vadí celková úroveň dopravní infrastruktury. Například žalostný stav komunikací ve správě kraje …
Teď jste mi otázkou hodně pomohl. Spousta lidí netuší, že máme místní komunikace v péči obce a komunikace krajské ve správě kraje. Plánuje se rekonstrukce tahu z Brandýsa do Libiše. Pokud dojde k uzavření Brandýsa kvůli mostům, tak se Neratovice stanou tranzitním městem pro těžkou dopravu. Součástí krajského územního plánu je pořád obchvat města a silniční přemostění Labe.

Neratovice se ale nestaly městem až po roce 1989? Rozvíjely se mnohem dříve pod vedením Vladimíra Čermáka …
Já jsem tu v té době nebydlel. Ale pravdou je, že Neratovice jako město ve stávající podobě jsou pragmatickým výsledkem rozvoje Spolany. Jak rostla výroba a stavěly se nové provozy, narůstala potřeba pracovních sil a ve městě došlo k velkému rozkvětu. Když jste zmínil jednoho z našich předchůdců, tehdejšího předsedu městského národního výboru Vladimíra Čermáka, tak si myslím, že jeho role v rozvoji občanské vybavenosti a tak jak byla založena, je jeho velkou zásluhou. Ať ta doba byla jakkoliv divná, chci zdůraznit, že v historii města by jméno pana Čermáka nemělo být zapomenuto.

Co přejete městu do dalších 50 let?
Město je skoro o deset let mladší, než já, což je zajímavý pocit. Nechci přát městu, protože město bez lidí je jenom shluk budov. Chci popřát Neratovičákům. Aby se jim tady dobře žilo, aby jejich životy byly úspěšné podle jejich přání a aby ve svém nacházeli další možnosti k zájmovému využití. Aby zde další generace obyvatel zapustily kořeny, které dnes mnoho lidí nemá. Aby město fungovalo tak, aby na ně mohli být hrdí.

Zkuste prognózu: O čem bude starosta Neratovic hovořit s novináři ke stému výročí města?
Padesát let je historicky nepatrná doba, ale dlouhá doba v životě. Nevím. Možná budou Neratovice další z pražských čtvrtí, pokud se Praha roztáhne až sem a budou se ptát, proč sem metro nejezdí častěji. Budou určitě bavit o místních problémech, jak dál zlepšit život ve městě. Možná tu bude díky Polabí a lužním lesů krásný rekreační areál. Nebo bude rozhovor velmi chmurný, kvůli globálnímu politickému vývoji. Jsme součástí europrostoru a zároveň částí euroamerické civilizace. Hlavně bych mému budoucímu nástupci nepřál, aby téma bylo katastrofické a týkalo se holého přežití.