Najdi si svého strážníka. I tak je možné charakterizovat stav u mělnické městské policie.

Město je z hlediska výkonu strážníků rozděleno do dvanácti úseků. A každý úsek má „svého“ strážníka. Mnoho lidí určitě tenhle fakt ani netuší.

A to již tento systém v mělnických ulicích funguje desátým rokem.

Helena Vavřinová, mluvčí mělnické radnice, pod kterou spadá městská policie, říká, že každý strážník má ve svém úseku měsíčně minimálně šest služeb, a to jak denních i nočních, tak, aby mohl řešit problémy občanů.

„Toto opatření je smysluplné a přináší řadu konkrétních výsledků. Strážníci získávají lepší místní a osobní znalost, snaží získávat důvěru občanů, kteří se na ně obracejí i s drobnými problémy, které je trápí - jde o sousedské neshody, ale i o různé poznatky a připomínky, které strážníci předají na jednotlivé odbory městského úřadu,“ vypočítává pozitiva rozdělení „rajonů´“ mluvčí Helena Vavřinová.

Strážník, který přijal od občana podnět, pak v samotném závěru informuje dotyčného o konkrétních opatřeních.

Za deset let fungování „rajonů“ strážníci zjistili téměř 4,5 tisíce závad. „Mezi ně se řadí vraky osobních vozidel, nedostatečné dopravní značení, ničení veřejné zeleně, zakládání černých skládek i neoprávněné zábory veřejného prostranství,“ podotkla Helena Vavřinová.
Zhruba 70 procent závad se v příslušném kalendářním roce podařilo vyřešit.

Nejvíce závad řešili strážníci v roce 2000 – šlo o 665 případů, nejméně v roce 2005 – 287 případů. V loňském roce to bylo 412 případů.
Mělnický systém lze stručně zhodnotit jako úspěšný. „Je to patrné z toho, že závažnější závady - například rozsáhlé černé skládky či rozsáhlejší ničení veřejné zeleně - mají jednoznačně klesající tendenci,“ podotkl ředitel městské policie Ladislav Hošmánek.

Mělník: Tak kterýpak strážník je můj? aneb Který strážník kam patří?

ÚSEK Č. 1 – centrum města – Ladislav KERPL
Anny Bayerové, Česká, Erbenova, Husova, Jaroslava Seiferta, Jiráskova, K Mostu, Kněžny Emmy, Legionářů, Na Aušperku, Na Podhradí, Na Vyhlídce, Nad Soutokem, nám. Míru, nám. Karla IV., Nová, Ostruhová, Palackého nám., Plavební, Radniční, Svatováclavská, Tyršova, U Tanku, Vinohrady Karla IV, Zámecká, 5.května.
ÚSEK Č. 2 – sídliště Střed a okolí – Stanislav HRABÁNEK
Dvořákova, Fibichova, Havlíčkova, kpt. Jaroše, Krombholcova, Nad Šafranicí, Nemocniční, Oldřicha Wenzla, Pražská, Příčná, Rohelova, U Cihelny, U Sadů, Ve Vinicích, 28. října.
ÚSEK Č. 3 – Polabí - Pavel UHER
Českobratrská, Fričova, Macharova, Na Hadíku, Pražská, Sadová, Zborovského nám., 17. listopadu, park Na Polabí.
ÚSEK Č. 4 – Pivovar - Jaroslav STRÁNSKÝ
Bezručova, Kosmonautů, Nad Pivovarem, Pivovarská, Vodárenská, Žižkova, autobusové nádraží, park Na Podolí.
ÚSEK Č. 5 – Podolí, okolí plav.bazénu – Petr PATERA
Bezručova, Blahoslavova, Dykova, Františka Kriegela, Fügnerova, Kláštěrní, Na Fialkách, Na Malém Spořilově, Na Podhoří, nám. B.Němcové, Nezvalova, Okrouhlík, Pod Vrchem, Ppor. Horáčka, Řípská, Smetanova, Školní, V Kopci, Vlasákova, Zádušní.
ÚSEK Č. 6 – Pšovka - Petr PATERA
Alšova, Baráčnická, Boční, Celní, Čertovská, Českolipská, Hraniční, Klidná, Kolmá, Komenského, Mánesova, Na Oboře, Na Pískách, Na Průhoně, Nůšařská, Panešova, Sokolská, Truhlářská, Úzká, Zelená
ÚSEK Č. 7 – Mlazice - Rudolf FIDLER
Českolipská, Dlouhá, Družstevní, Jílová, Jívová, K Přívozu, K.Světlé, Komenského, Labská, Loděnická, Na Ráji, Na Staré cestě, Nad Drahou, Perunov, Pod Sirotčí, Přístavní, Rožkovo údolí, Říční, Slepá, Spojovací, Strážnická, Štorchova stezka, U Besedy, V Parku, V Úvoze, V Zátiší, Za školou.
ÚSEK Č. 8 – sídl.Sportovní – Josef SOUČEK
Čechova, Dukelská, Hálkova, Jezdecká, Matěje Kopeckého, nám. Gen. Swierczewského, Nerudova, Pražská, Revoluční, Sokolovská, Sportovní, Studentská, Veslařská, Wolkerova.
ÚSEK Č. 9 – Slovany, Rousovice, Malý Borek – Robert NOVÁK
Bořivoje, Bulharská, Cukrovarská, Dolní, Italská, Jugoslávská, K Učilišti, Krátká, Křivá, Ludmily, Lužická, Mladoboleslavská, Mlýnská, Mýtní, Na Stráni, Okružní, Polní, Polská, Pražská, Révová, Rumunská, Ruská, Růžová, Řepínská, Slovany, Stará, Turbovická, U Borku, U Vlečky, V Zahrádkách, Valdštýnská, Ve Žlábkách, Vinohradská.
ÚSEK Č. 10 – Blata, Neuberk – Václav MÜLLER
Akátová, Blatecká, Dobrovského, Dřevařská, Hleďsebská, Chloumecká, Jasanová, Javorová, Jiřího z Poděbrad, Josefská, Kamenická, Klamovka, Kokořínská, Konečná, Lhotecká, Máchova, Mšenská, Nádražní, Nebeského, Osadní, Poštovní, Požární, Rožní, Skladištní, Světická, Šafaříkova, Topolová, Vozová, Žitná.
ÚSEK Č. 11 - Chloumek – Zdeněk EČER
Bezová, Borová, Břízová, Chloumecká, Kokořínská, Kopretinová, Lesní, Liliová, Lísková, Lomená, Malinová, Myslivecká, Na Kopaninách, Na Pěšince, Na Průseku, Nad Jatkami, Nad Neuberkem, Nad Vodojemem, Ořechová, Otakara Johna, Pod Chloumečkem, Svahová, Šeříkova, Trojická, U Hájovny, U Polí, U Studny, Vřesová, Zemědělská.
ÚSEK Č. 12 – Vehlovice – Zdeněk EČER
Hroznová, Mezní, Na Čihadlech, Na Výsluní, Nad Kamennými závorami, Nad Tůní, Ovocná, Rozhled, Rumburská, Strmá, Střemská, U Kapličky, U Kovárny, U Lesa, U Skály, V Kroupovci, V Lipovci, V Rokli, Vehlovská, Větrová

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie Mělník:
„Závadu, nebo konkrétní požadavek mohou občané 24 hodin denně oznámit buď osobně na služebně Městské policie Mělník, nebo telefonem na číslo 315 635 129. V naléhavých případech lze také využít linky 156.