Na úřadě v Mělníku začala téměř revoluce. Po prvním otevřeném dopise od odborářů, o kterém Deník informovali minulý týden, se objevil další. Tentokrát jde o dokument podepsaný zaměstnanci úřadu - opět směřovaný proti nevraživé atmosféře, za kterou podle mnohých může tajemnice města Radka Bališová Zamlarová. Pod dopisem starostovi a zastupitelům města je celkem jednapadesát podpisů, a signatáři je tak více než třetina zaměstnanců radnice.

„Máme tichou podporu kolegů, kteří se nepodepsali, protože má paní tajemnice na vedoucích pozicích dosazené své lidi a kolegové, kteří pod nimi pracují, se obávají případných následků, které by je mohly postihnout v případě zveřejnění jejich jmen," řekli Deníku zaměstnanci úřadu.

Utíkají zkušení zaměstnanci

Otevřený dopis začali zaměstnanci podepisovat ve druhé polovině minulého týdne. „Plně souhlasíme s obsahem v otevřeném dopise Dity Kletečkové. Je pravdou, že od nástupu paní tajemnice Radky Bališové Zamlarové se situace na úřadě čím dál více vyhrocuje a stává se pro zaměstnance neúnosnou, a důkazem toho všeho je odchod zaměstnanců, kteří byli kvalifikovaní, zkušení, zapracovaní, a pro úřad, klienty a město Mělník činili maximum," uvedli také zaměstnanci v dopise směřovaném starostovi Tomáši Martincovi, který má redakce Deníku k dispozici.

Starosta označil některé pasáže v dopise za nepravdivé.

„Všechna sdělení od zaměstnanců města beru velmi vážně. Nejdříve však musím zjistit, o jaké konkrétní záležitosti se jedná, jelikož mně v tuto chvíli nejsou známy žádné alespoň trochu významné. V dopisu jsou ale zjevné nepravdy vůči mé osobě," vyjádřil se Martinec.

Narážel tím na pasáž týkající se jeho údajného výroku směrem k úředníkům, který ale Martinec popírá. Podepsaní zaměstnanci uvedli, že starosta řekl, že za dveřmi je za každého z nich dalších deset.

„Ale jakých? A kde ti mladí, kvalifikovaní, pružní, perspektivní lidé jsou? Vždyť spoustu pracovních míst po odchodu stávajících zaměstnanců nemůžete obsadit. Tento názor také trochu svědčí o tom, jak o nás všechny moc stojíte a jak si nás zaměstnanců vážíte," zdůraznili v dopise úředníci.

Z úřadu v posledních dvou letech odešly desítky zaměstnanců, i celé odbory. Mezi posledními dali výpověď vedoucí finančního odboru, vedoucí oddělení účtárny, rozpočtářky a vedoucí úseku IT a informatiky. „Tyto skutečnosti se nám nezdají úplně v pořádku a vy jako starosta byste se nad touto situací měl pozastavit a prověřit ji, a také trochu více naslouchat zaměstnancům, ne plně důvěřovat jedné straně," stojí dále v dopise podepsaném jak řadovými zaměstnanci, tak vedoucími spadajícími přímo pod tajemnici města.

Rozhodující bude pondělí

Dopis obdrželi zastupitelé města v úterý 11. června. „Plánujeme setkání se základní odborovou organizací, se zastupiteli a zaměstnanci. Teprve po těchto schůzkách je možné dělat závěry a případná opatření," přiblížil Martinec další kroky.

Zástupci odborové organizace údajně plánují se svými výtkami vystoupit na veřejném zasedání zastupitelstva, které se má uskutečnit v pondělí 17. června. Stejně tak se pravděpodobně před zastupiteli objeví i zaměstnanci města.

Úřad zůstává nadále rozdělen na tři tábory. Teď už s tím rozdílem, že zaměstnanců majících problém s tajemnicí je větší část, než tomu bylo minulý týden. „Nelíbí se nám rozesílání emailu v půl druhé v noci, ani forma komunikace. Ona nežádá, ale nařizuje. Kontroluje nám přehnaně docházku, tím bere pravomoc našim vedoucím,“ sdělila Deníku pod podmínkou anonymity zaměstnankyně úřadu.

Druhým táborem jsou pak zastánci tajemnice. „Zásadně se distancujeme od nařčení ohledně práce paní tajemnice," uvedli čtyři zaměstnankyně v dopise starostovi města, který má redakce rovněž k dispozici. Otevřený dopis odborů považuje tato skupina spíše za útok na vedení města.

A poslední skupina je neutrální, tajemnici neřeší a do bitev se nezapojuje. „Vnímám, že je na úřadě napjatá atmosféra, ale snažím se to neřešit a dělat svou práci. S tajemnicí města nepřijdu do styku, nechávám komunikaci na vedoucích,“ řekla Deníku jedna ze zaměstnankyň úřadu.

Mohlo by vás také zajímat:

Samosběr jahod se loučí. Ve Vraňanech začíná sezona hrášku, česneku i cibule

Samosběr hrášku ve Vraňanech. | Video: Deník/Alena Hedvíková