Desítky pečlivě připravených návrhů zahrad a parků včera představili studenti třetího ročníku Vyšší odborné školy České zahradnické akademie v Mělníku na výstavě projekčních prací.

Sedmnáctý ročník výstavy nesl název 3 roky spolu – to jsme my. „Názvem jsme se snažili vystihnout zlepšení našich dovedností v hodinách ateliérů a projekčního bloku," přiblížila studentka Eva Škopková a dodala, že tématu přizpůsobili i doplňkovou výzdobu, kterou zaměřili na figurální kresby. „Je to stylistické vyobrazení našich let ve škole, jak studujeme, kreslíme a společně projektujeme," přiblížila studentka, kterou letos čeká absolutorium.

Na tradiční výstavě projekčních prací se podle učitelky ateliérů a projekčního bloku Ivany Řehákové prezentují také budoucí projektanti z prvního a druhého ročníku mělnické vyšší odborné školy i jejich kolegové z dálkového studia. Největší prostor k prezentaci svých prací ovšem mají studenti třetího ročníku denního studia, kteří zpracovávali i známá mělnická místa. Popasovat se museli například s parkem před evangelickým kostelem nebo s prostorem před základní školou Jindřicha Matiegky.

„Práce studentů třetího ročníku, kteří už mají řadu zkušeností, mohou být inspirací pro nižší ročníky. Mohou je povzbudit k tvořivosti," připomněla Ivana Řeháková, která se svou kolegyní Janou Stejskalovou účastníkům výstavy přiblížila i práce studentů dálkového studia.
Ty vznikly na základě spolupráce s obcí Kly, která návrhy uvítala.

„Obec nejdříve nechala klíčové prostory geodeticky zaměřit, a pak jsme na nich s dálkaři pracovali v rámci projekčního bloku. Řešili jsme významný prostor před moderní budovou obecního úřadu. Pojali jsme to trochu nadčasově," vylíčila Jana Stejskalová, podle níž současné cizokrajné dřeviny před radnicí studenti ve svých návrzích nahrazovali tradičním sortimentem domácích keřů a stromů.