Netušila, kdo ji nominoval, ani to, že v anketě bude spolu s dalšími třemi kantorkami ze své školy.   „Jednoho dne za mnou přišla dcera s tím, že žáci potřebují moji fotku. Napsali jí přes facebook. Divila jsem se, na co ji chtějí, a ona mi vysvětlila, že by mě rádi přihlásili do ankety Hvězda za katedrou. Byla jsem mile překvapena," vypráví učitelka.

Michaela Vacková učí na druhém stupni anglický jazyk. „Mám smíšené třídy. Děti jsou rozděleny do jazykových skupin, takže mám půlku třeba z osmé A a druhou z osmé B," vysvětluje.

Přízeň dětí v podobě nominace ji potěšila. „Trochu jsem se ale smála. Tím, že jsem nastoupila před lety na místo zástupkyně ředitele, jsem se totiž dostala i do pozice, kdy řeším většinu problémů. Takže u žáků bych měla  platit spíše za tu přísnou. Ale jak se zdá, děti to tak neberou, což je fajn," říká  Michaela Vacková.

V základní škole Jaroslava Seiferta učí už sedmnáctý rok a za tu dobu se podílela na mnoha nápadech, které přispěly ke zlepšení vztahů mezi žáky a učiteli.
Patří mezi ně například projekt anonymních dotazníků, který vznikl před několika lety. Přes tehdejší obavy  dotazník uspěl a žáci mají jeho prostřednictvím různé poznámky k chodu školy nebo výuce.

„V dotazníku děti popisují, co se děje u nich ve třídě i v celé škole. Píší i hodně věcných připomínek. Třeba to, že by si přáli do třídy žaluzie, protože jim svítí do očí a na hlavu, když se učí. A to není zrovna nejpříjemnější," říká zástupkyně ředitele.

„Snažíme se jejich požadavkům co nejvíce vyhovět. Domnívám se, že právě dotazník, který se vyplňuje každé dva roky, přispěl i k tomu, že mě děti nominovaly," poznamenala.

Podle Michaely Vackové nemusejí mít žáci strach napsat i o tom, co se jim nelíbí na výuce jejich učitelů. „Musejí ale jasně uvést, co konkrétně jim vadí a proč. Nebo co se jim naopak líbí. Vedeme je tím k lepšímu uvažování nad problémy, které se před nimi objeví. Odměnou je pro ně to, že je vyslyšíme."

Jak nominovali Michaelu Vackovou žáci?  „Je to skvělá učitelka. Když řešíme nějaké spory a průšvihy, které jsme udělali, je k nám vstřícná a spravedlivá. To se nestane u každého učitele. Jedná s námi jako se sobě rovnými. A když se řekne paní učitelka Vacková, napadne nás okamžitě angličtina. Všechno nám dokáže skvěle vysvětlit a má s námi trpělivost."

Michaela Vacková

Michaela Vacková, devětatřicet  let. Povoláním učitelka. Má dvě dcery, které jsou také jejím největším koníčkem. Mezi její záliby patří i cestování, hudba a filmy v kině.