Bývá sice běžné, že se mezi zastupiteli rozpoutá debata, že individuálních dotací by mělo být co nejméně a používat by se měly jen v opravdu výjimečných případech – avšak zpravidla to, co radní navrhnou, nakonec při hlasování získá dostatečnou podporu potřebnou ke schválení.

Lávka klenoucí se nad řekou, jež by podle aktuálních předpokladů měla být hotova v září příštího roku, nahradí nynější přívoz. To v pondělí připomněl středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO), podle jehož slov bude mít její zřízení „v dlouhodobém časovém horizontu“ příznivý dopad i na krajský rozpočet. Zdejší převážení přes Vltavu je totiž dotováno částkou od 250 tisíc do 380 tisíc korun ročně.

Lávka navíc neposlouží jen chodcům a lidem na kolech (jichž se v této oblasti pohybuje spousta), ale umožní dostat se rychle přes vodu třeba i sanitkám či autům policie – a vůbec jakýmkoli vozidlům integrovaného záchranného systému o hmotnosti do 3,5 tuny. Využívat by ji měla i malá auta Povodí Vltavy. Především ale její existence usnadní cestu na pravý břeh místním. Významně však přispěje i rozvoji cestovního ruchu. „Díky usnadnění průjezdu cykloturistů po mezinárodní cyklotrase EuroVelo 7,“ upozornil radní Petrtýl na neregionální význam.

Navrhovanou dotací by kraj ulevil obci, která má v souvislosti se stavbou lávky zaplatit 14,5 milionu korun. Většinu nákladů na více než 60milionový projekt má uhradit Státní fond dopravní infrastruktury.

Peníze na lávku přes řeku v Lužci nad Vltavou
- Investorem projektu je obec, která již má vybraného zhotovitele stavby (10. 10. 2018 s ním uzavřela smlouvu na realizaci).
- Předpokládané celkové náklady projektu dosahují 60 536 000 Kč včetně DPH.
- Od Státního fondu dopravní infrastruktury má obec na vybudování lávky přiznáno 46 023 119 Kč (tedy 85 procent z celkových uznatelných nákladů ve výši 54 144 846,57 Kč)
- Sama by obec měla uhradit 14 512 881 Kč – což by se v případě poskytnutí krajské dotace snížilo na deset milionů.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje