Za 11 minut vyjela unikátní konstrukce do horní polohy a zase zpět. Kdo se pozdě podíval, nevěřil, že most byl ve vzduchu, protože v dolní poloze vypadá úplně stejně jako v době svého zrození před 116 lety. Modernizace vltavského vodního díla Hořín u Mělníka spěje do finiše. „Velmi mě těší, že se nám podařilo zprovoznit řídicí systém a provést úspěšný první zdvih ovládaný počítačem. Až zařízení vstoupí do zkušebního provozu, budeme sledovat náklony, geometrii, tlaky, hydrauliku a nejrůznější vlivy působící na mostní konstrukci,“ řekl vedoucí projektu z Metrostavu Jan Prokeš.

Provoz již nyní je plně automatizovaný a umožňuje proplutí velkých lodí s výškou až 7 metrů. Funguje to tak, že kapitán lodě, pro jejíž proplutí nestačí výška spuštěného mostu, požádá obsluhu zdymadla o zdvih mostu, která stiskem tlačítka na počítači dá povel řídicímu systému.

Modernizace vodního díla Hořín začala v březnu roku 2019. Na jaře loňského roku osadili pomocí největšího jeřábu v ČR ocelovou kostru zdvižného mostu a v červenci krátkodobě vrátili do provozu plavební komoru. V říjnu 2020 se komora opět uzavřela, aby mohl být most kompletně dostrojen. Při dostrojování kladli kameníci maximální důraz na zachování co největšího množství původních kamenných prvků.

Stavbu buduje pro investora Ředitelství vodní cest ČR stavební společnost Metrostav. Projekt je součástí modernizace 10 km dlouhého plavebního kanálu Vraňany-Hořín, která vyjde na přibližně dvě miliardy korun. Investici spolufinancuje Státní fond dopravní infrastruktury a Evropská unie.