Mělnicko – Uspějí odpůrci záměru rozšířit letiště ve Vodochodech na mezinárodní terminál s žádostí o přezkoumání studie vlivu stavby na životní prostředí (EIA)? To by mělo být jasné už během několika dní.

Ministr životního prostředí Richard Brabec totiž zástupcům iniciativy Stop Letišti Vodochody na společné schůzce slíbil, že právě do 28. dubna rozhodne, zda přehodnotí kladné stanovisko studie EIA, které ministerstvo vydalo loni na podzim. Ministr Brabec s odpůrci letiště jednal téměř dvě hodiny.

Zrušení vydaného souhlasného stanoviska kontroverzní studie EIA se starostové okolních obcí, zástupci občanských sdružení a další odpůrci letiště dočkají jen v případě, že by zatím nejasný přezkum zjistil závažné procesní vady. „Pokud by bylo jen něco opomenuto, stávající stanovisko se opraví, případně doplní o další podmínky,“ uvedl ministr životního prostředí.

Zástupci iniciativy jsou ovšem přesvědčeni, že stanovisko studie EIA má řadu věcných i právních nedostatků. Hovořil o nich mluvčí Iniciativy a starosta Líbeznic Martin Kupka.

„Sporné je už jen to, že kladné stanovisko má 124 podmínek. Zásadní problém je navíc v tom, že tyto podmínky nejsou nijak vymahatelné,“ prohlásil Martin Kupka.

Vedení vodochodského letiště chce všechny připomínky zapracovat do projektu, který má začít realizovat na konci příštího roku. Dodržování podmínek by měly podle ředitele Letiště Vodochody Martina Kačura hlídat orgány zabývající se civilním letectvím, ochranou zdraví obyvatel a životního prostředí.

„Při rozdrobení správních řízení na malé části ale splnění podmínek žádný úřad neuhlídá," poznamenal líbeznický starosta.

Hned na začátku jednání starostové zdůraznili, že nejsou skupinou aktivistů, kteří by přenášeli chráněného sviště z pole na pole, aby zabránili nechtěnému projektu. „Přinášíme věcné a odborné argumenty. Opakovaně upozorňuje na řadu vážných chyb. Vady záměru ve vodohospodářské oblasti jsou skandální. Voda je nestlačitelná kapalina. Nikdo ji nedonutí, aby klidně protekla potrubím o průměru 300 milimetrů, když potřebuje jeden metr. I takové zázraky bohužel dokumentace předpokládá," zmínil při jednání vodohospodář Martin Jakoubek, který s iniciativou dlouhodobě spolupracuje.

„Jsem rád, že jsem se mohl podívat přímo na místo. Můžu si tak udělat mnohem plastičtější představu. Nemůžeme přehlížet názor starostů, kteří zastupují více než třicet tisíc obyvatel. O přezkumu stanoviska proto rozhodnu do 28. dubna," prohlásil v závěru jednání ministr životního prostředí Richard Brabec. Letiště Vodochody plánuje, že se stane druhým pražským letištěm zaměřeným především na nízkonákladové a charterové lety.