Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla byla už opravena většina silnic na Chloumku, když se dělala kanalizace. Trojickou ulici ovšem kanalizační řad neprochází, proto její rekonstrukce přijde na řadu až v letošním roce. Většina spodní části ulice, která je už pod Chloumkem je navíc ještě stále hliněná. „V Trojické ulici se nám trhají asfaltové kraje a chybí tam obrubníky. Navíc bychom potřebovali komunikaci rozšířit,“ vysvětlil Schweigstill s tím, že většina pozemků potřebných pro rozšíření silnice je v soukromém vlastnictví. „Přistoupili jsme k zajímavému pokusu, abychom od lidí souhlasy získali. Chceme se s nimi setkat přímo na místě a ukázat jim o jak maličký kousek pozemku se jedná,“ řekl první mělnický místostarosta.

Prodat pozemky místní radnici většinou nemohou, protože jsou často zatíženy nějakým břemenem. „Lidé například pozemky ručí bankám při hypotékách, v takovém případě je prodat nemohou, ale mohou dát souhlas k provedení stavby,“ dodal Milan Schweigstill s tím, že Trojická ulice by měla dostat nový povrch ještě v letošním roce.