Zuzana Černá

Jak vybrat vhodný tábor pro dítě?

To je široká otázka. Rodiče by měli vybrat tábor profesionálně kvalitní, ale zároveň délkou a obsahovou náplní přiměřený zájmům dítěte. Určitě by se neměli obávat získávat informace. Jak od vedoucích tábora, tak od loňských účastníků. Klidně se i podívat do táborové kroniky. Dobré je volit tábor s tradicí. Tam už potom lze posoudit, do jaké míry bude daný tábor vyhovovat. Samozřejmě musíme přihlížet k tomu, že každé dítě je jiné, a na základě toho musí rodič zvažovat, kam ho pošle. Velmi důležité je vybrat tábor podle zaměření dítěte. Když vím, že se bojí koní, tak ho nepošlu na tábor, jehož to bude hlavní náplní. Ideální jsou pak tábory, které jsou završením celoroční zájmové činnosti. Dítě jede s lidmi, které zná, rodič je má prověřené.

Jakou zvolit délku pobytu?

To musí posoudit rodič podle svého dítěte. Netlačit ho do něčeho, co nechce. Jestliže brečí, když má přes noc zůstat u babičky, tak je zbytečné nutit ho do čtrnáctidenního pobytu. Tady jsou řešením příměstské tábory, kde se dítě každý den vrací domů. Pokud ale z předchozích zkušeností, například ze škol v přírodě, vím, že dítě snáší odloučení dobře, tak není problém volit tábory delší.

V kolika letech jsou děti schopné absolvovat tábor?

To je zase velice individuální. Jsou děti, které už v první třídě radostně odjedou na tábor a užijí si to tam, nebo se během prázdnin účastní dokonce více táborů. Na druhou stranu jsou děti, kterým to nedělá dobře a je to pro ně velmi stresující. Dobré je, když pak jedou třeba s kamarádem. Problémem se může často stát, že rodiče tábor volí kvůli tomu, že nemají zajištěné hlídání. Dítě by ale mělo být tam, kde je mu dobře. Rozhodně by se nemělo nutit do něčeho, co mu není přirozené. Vše záleží na rozhodnutí rodiče, vždyť právě on je největší odborník na své dítě.

Měli bychom dítěti psát na tábor často?

Jednoznačně ano a to co nejvíce. Klidně každý den, tím nic nezkazíme. Ať píší oba rodiče, ale například i babička a teta, ať dítě vidí, že na něj rodina myslí. Zeptat se, co dělá, napsat, co zrovna dělají doma, psát vzkazy optimisticky laděné. I když většinou není pro dítě podstatné, co je obsahem, ale že ten pohled nebo dopis vůbec přišel. Obzvláště pro mladší děti je důležité, že na ně někdo myslí.

Když napíšeme dítěti, že se nám stýská a že na něj myslíme, může to v něm vyvolat stejné emoce?

Toho bych se nebála. V přirozeném stavu, když nejsou nějaké zátěžové situace, tak by to nemělo být na škodu. Vždyť je to normální a také upřímné.

Měli by rodiče dávat dětem na tábor mobilní telefony?

Rozhodně ne. Kontakt s rodičem narušuje aklimatizaci a adaptaci dítěte na nové prostředí. Mobily s sebou opravdu nedávat, kontakt na rodiče má vždy vedoucí. Argument, kdyby se něco stalo, je lichý. Pokud už pošlu dítě na tábor, tak bych měla být schopna přenést důvěru na táborové vedoucí, kteří se o něj budou starat. Je tedy důležité vybírat tábor tak, abych mohla na vedoucí přenést zodpovědnost.

Kolik peněz by měli dát rodiče dítěti s sebou?

Vzhledem k tomu, že děti mají na táborech ubytování i jídlo zajištěné, tak stačí minimum. Domů pošlou pohled, koupí si nějakou drobnost nebo sladkost. Malým dětem určitě stačí přibližně dvacet korun na den. V některých případech vedoucí přímo určí doporučenou částku, protože znají místní podmínky.

Autor: Gabriela Boková