Nejprve došlo k vyzdívání širšího horního ohlaví, na dolním ohlaví s budoucím unikátním zdvižným mostem budou práce pokračovat za několik dní. Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií umožní zvýšení plavebních parametrů Vltavské vodní cesty do Prahy.

„Rok 2019 je na vodních cestách zcela mimořádný, protože oproti minulým letům se intenzivně staví a upravuje infrastruktura tak, aby vodní doprava byla bezpečnější a měla lepší podmínky v konkurenci se silniční dopravou na přetížených komunikacích. Hlavní úsilí se soustředilo na modernizaci Vltavské vodní cesty z Mělníka do Prahy jako napojení metropole na síť vodních cest Evropy,“ říká ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

Stavbu realizuje dodavatel Metrostav a.s. Náklady činí 378 milionů korun. Práce by měly být dokončeny na jaře roku 2021. Projekt uspěl v roce 2017 u Evropské komise a získal tudíž financování z grantu Nástroje Evropské Unie pro propojení Evropy. Financován je také Státním fondem dopravní infrastruktury.

„Rekonstrukce stavby přináší řadu překvapení, které pro nás předci připravili uvnitř masivních zdí, ale práce úspěšně pokračují tak, aby na jaře příštího roku jeřáby osadily nová ocelová vrata,“ sdělil vedoucí projektu Jan Prokeš.

Protipovodňové cvičení Hráz 2019 v Mělníku
V Mělníku probíhalo protipovodňové cvičení
Ilustrační foto.
V Neratovicích vznikne nový parkovací dům