Podle Miroslava Krpce, generálního ředitele společnosti Energotrans, která elektrárnu provozuje, zaručí provedené změny Mělníku, Neratovicím i Praze spolehlivé dodávky tepla vyráběného ohleduplně vůči životnímu prostředí.

Oxidy dusíku jsou vedlejšími produkty procesu spalování, jejich emise přitom výrazně znečišťují ovzduší, a zároveň zapříčiňují vznik ozónu a kyselého deště. Evropská unie se proto zaměřuje na regulaci emisí, což se neobejde bez modernizace velkých zdrojů spalujících fosilní paliva.