Miliony korun na investice. U samého počátku rozdělování financí na investice ve městě doposud byli pouze radní města. Teď se do toho zapojí i zastupitelé. Ba co víc – každý zastupitel sám navrhne, které investice preferovat, na které peníze dát a na které už nezbyde.

Takový model se vedení města Mělník zalíbil při letošním setkání měst třetího typu s rozšířenou působností – Mělníka, Neratovic a Kralup nad Vltavou. „Je to model, který už funguje v Neratovicích. U tvorby investic na příští rok už budou od samého počátku zastupitelé i v Mělníku,“ ujistil starosta Mělníka Miroslav Neumann.

O milionech korun na investice tak bude od nynějška rozhodovat větší okruh městských politiků.

Starosta Neumann už všem zastupitelům rozeslal rozpisy s požadavky na investice pro příští rok. Systém bude fungovat tak, že každý zastupitel přidělí jednotlivým položkám pořadové číslo podle toho, u kterých investičních akcí nejvíce preferuje, aby se v Mělníku příští rok uskutečnily. Městský rozpočet je omezený, a tak zdaleka ne všechny požadavky lze pokrýt.

„Požadavky na investice činí 251 milionů korun, volné investiční prostředky však jen 55 milionů,“ spočetl Neumann. Doplnil, že dalších dvacet milionů korun má město v zásobě, ale nechává si je jako rezervu. Zastupitelé tak mohou přidělit pořadová čísla k jednotlivým požadavkům na investiční akce pouze do výše 55 milionů korun.

Už na příštím zasedání zastupitelstva se mají rozpisy od jednotlivých zastupitelů vyhodnocovat. Právě oni tak rozhodnou, na co peníze dát, a na co prostě nezbydou.

Zastupitelé se shodují, že jde o krok správným směrem. Tento model však podle některých není dotažen do konce. „Vytvořit pořadník investičních akcí z rozpisu, který mi přišel, prostě nejde. K takovému rozhodování potřebuji více informací,“ tvrdí zastupitel Milan Schweigstill (SNK ED).

Zastupitel Schweigstill proto starostovi Neumannovi doporučil, aby svolal poradu zastupitelů města, na které by byli přítomni i vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu. Přidělení pořadových čísel v rozpisu investičních akcí je rozhodnut odložit až na dobu, kdy bude o všech jednotlivých akcích detailně informován.

„U mnoha investičních akcí zůstává mnoho otázek. Například na některé jsou přislíbené dotace a v tuto chvíli není jasné, zda je dostaneme nebo ne. Rozpis prostě nelze vyplnit bez toho, abychom se na jednotlivé akce podrobně zeptali,“ uzavřel městský zastupitel Schweigstill.