Teď si musejí zvyknout na další zákaz. Zapovězen je jim od nynějška vstup i na takzvaný starý most, na jehož zprovoznění si budou muset počkat až do konce října příštího roku. Obtíže pocítí zejména chodci, kterým nezbývá nic jiného, než se vydat delší cestou, navíc po úzkém chodníku podél zatížené silnice první třídy. Ulehčení by mohlo přinést až zřízení přívozu, o kterém mělnická radnice uvažuje.

Lidé by ho mohli využívat od jara. Jestli se záměr podaří uskutečnit je ale ve hvězdách, protože by musel vést pod opravovaným mostem. Do té doby se musejí obyvatelé obrnit notnou dávkou trpělivosti. Úsměvnou variantou by se stala provizorní lávka, po níž údajně volala část Mělničanů a která by způsobila citelnou díru v městské pokladně. Generální oprava ji v tomto případě vyjde přibližně na dva miliony korun. Zbytek, přes 48 milionů korun, pokryje státní dotace, kterou se mělnické radnici podařilo vyjednat. 


Poslední dílčí oprava dosluhujícího mostu v roce 2014 radnici přišla na téměř 7,5 milionu Kč. Investice byla nezbytná, protože už v roce 2012 diagnostický průzkum objevil závažné závady, jako je drolivost a nasákavost betonu na mostních konstrukcích.

Ani zjištěné hodnoty krycí betonové vrstvy mostovky nedosahovaly požadovaných parametrů a proto zatékalo do ocelové konstrukce. Koroze se podepsala jak na výztuži konstrukce, tak na příčnících. Dílo zkázy dokonala povodeň v roce 2013, následná oprava ledolamů a mostních pilířů tak byla neodvratná. Generální opravě starý most ve své osmdesátileté historii odolával až do současnosti.  

Jde přitom o unikátní objekt. Až koncem třicátých let minulého století bylo rozhodnuto o výstavbě ocelového mostu. Při ní byly využity pilíře původního mostu a v roce 1938 byl dokončen. Podobnou stavbou na Labi se mohli pochlubit jen obyvatelé německých Drážďan. Most se právem zařadil na seznam technických památek.

Práce na opravě mostu se nedají nijak urychlit. Na náš dotaz potvrdil místostarosta Mělníka Milan Schweigstill, že pokračují podle harmonogramu.

„Z větší části je demontována mostovka a tím jsou obnaženy kovové konstrukce mostu. Ty nyní projdou odbornou prohlídkou a bude přesně stanoveno, co se musí vyměnit. Myslím, že probíhají zatím bez větších problémů. Na počátku byl největší problém s nekázní chodců, kteří za každou cenu chtěli přes most přecházet.“

Odstraněny budou i stávající nátěry. Ani to není úplně jednoduché, protože barva nesmí padat do řeky. Výměny se dočkají jak zmíněné povrchy komunikací, tak i zábradlí a osvětlení. Jedná se o staveniště nad vodou a platí zde proto velmi přísná bezpečnostní opatření.

Podle Schweigstilla nový most zvládá objížďku bez problémů. Připouští ale, že cesta není pro řidiče ani chodce tolik komfortní.

Pokud se chcete o průběhu opravy Strakova mostu dozvědět více, přijďte na besedu s místostarostou Schweigstillem, která je připravována na pátek 22. prosince od 19 hodin v MKD Mělník.