Zhotovitelem projektu bude firma Viamont. „Průběh prací bude v harmonogramu zhotovitele. V současné době se zpracovává a nepřímo je ovlivněn také požadavky Českých přístavů a ČD Cargo, se kterými vede momentálně zhotovitel jednání. Podrobné informace budou známy po společné schůzce zástupců města se zhotovitelem a výše uvedenými stranami,“ vysvětluje Vedoucí kanceláře vedení úřadu Barbora Walterová Benešová.

Objízdná trasa směrem do centra města povede přes Bezručovu ulici do Zádušní a následně nahoru po ulici Legionářů až do Tyršovy.

Trasa z města je pak určena přes ulice Fügnerova a Bezručova.

Linkové autobusy hromadné dopravy ovšem budou jezdit v ulici Legionářů v obou směrech.

Celkové náklady akce činí zhruba 7,7 milionů korun, což je o téměř půl milionu méně, než se původně předpokládalo.