Bezdomovcům v Mělníku slouží noclehárna azylového domu Na Spořilově, kde je pro ně vyčleněno dvanáct lůžek. Osm z toho je určeno mužům. Ve městě se jich přitom pohybuje zhruba deset. Lůžko na jednu noc vyjde na padesát korun. Pokud projeví zájem, je jim poskytnut teplý nápoj, případně pečivo i malé jídlo. Ne každý však nabízenou pomoc vítá.

Podle mluvčí mělnické radnice Heleny Vavřinové spolu úzce spolupracují pracovnice sociálního odboru a městská policie. „Obvykle mapují místa, kde se bezdomovci zdržují. V současné době jsou všichni, kteří se ve městě zdržují dlouhodobě, ubytovaní v azylovém zařízení a umrznutí tak nikomu nehrozí,“ říká Vavřinová.

V azylových domech je ovšem většinou zásadní problém, že lidi bez domova tu odmítají dodržovat předem vymezená pravidla. „Nechtějí dodržovat stanovený řád. Zpravidla pár nocí přespí a vrací se na ulici, nejčastěji do blízkosti nákupních center, kde se trochu ohřejí, žebrají nebo jen tak ubíjí čas,“ říká vedoucí mělnického odboru zdravotnictví a sociálních věcí Drahomíra Pavlíková.

Vichřice na Mělnicku.
Dřevorubci už několik měsíců pracují na odstranění následků orkánu Herwart

V sousedních Kralupech vlastní noclehárnu nemají, a tak se musejí spokojit s Nízkoprahovým denním centrem Paprsek ve zdejší Štefánikově ulici, které provozuje Farní charita. Ta v mrazivých dnech nabízí takzvanou Teplou židli, na níž mohou přečkat noc, jestliže venkovní teplota klesne na -5°C. Krizový noční provoz je poskytován od dvaceti hodin. Lidé bez vlastní střechy nad hlavou zde dostanou horký čaj a polévku s pečivem. Zařízení přitom musejí opustit do 6.30 hodin.

Kralupy momentálně neuvažují o zvláštních opatřeních vzhledem k vysokým mrazům. Podle Lukáše Hodíka, který má na městském úřadě v kompetenci krizové řízení města, se počet lidí v místní noclehárně paradoxně snížil na pět. „Samozřejmě se jedná o osoby, které zde přespávají. V rámci pomoci bezdomovcům funguje v Kralupech Farní charita,“ vysvětluje mluvčí radnice Aleš Levý.

Po vybudování noclehárny v Kralupech dlouhodobě volají Lenka Strouhalová a Jan Turoň, kteří se se svým požadavkem opakovaně obracejí na zdejší zastupitele. Strouhalová jej přednesla i na jejich prosincovém jednání. Místostarosta Libor Lesák, ale jednal s kralupskou Farní charitou a zjišťoval, jaký by byl zájem a potřeby na pořízení mobilních buněk. „Farní charita nemá zájem o podobné zařízení, neboť by šlo o celodenní provoz. Aby s lidmi mohla více pracovat, musela by rozšířit svůj tým, na což nemá finanční prostředky. Bylo proto dohodnuto, že pomůže lidem bez domova v rámci svého Zimního programu Teplá židle,“ uvedl Lesák.

Ilustrační foto
Dát si do mrazu panáka na zahřátí, nebo hned dva? Nesmysl!

Podle mluvčí neratovické radnice Jiřiny Kovářové mají nárok na teplé jídlo pouze osoby, které nejsou zajištěny sociálními dávkami. „Nárok na přístřeší mají všechny osoby bez přístřeší, a to po dobu déletrvajících mrazů. Obvykle to bývá zhruba do března,“ vysvětluje Kovářová s tím, že aktuálně se v Neratovicích nachází tři osoby bez přístřeší, z toho dva z nich jsou zajištěni dávkami hmotné nouze. „Spolupracují s odborem sociálních věcí, ale kromě teplého oblečení, nevyužili žádnou další pomoc,“ dodala Kovářová.

Kam mohou lidé bez domova složit hlavu
Mělník
Noclehárna azylového domu Na Spořilově
Nocleh zajištěn od 17:00 do 8:00
Cena: 50,- za noc

Neratovice
Noclehárna spolek Naděje ulici Berty Pirunčíkové
Nocleh zajištěn od 20:00 do 7:00

Kralupy
Teplá židle Nízkoprahové denní centrum Paprsek ve Štefánikově ulici
Nocleh zajištěn od 20:00 do 6:30

Požári v bývalém areálu mrazíren v Mochově na Praze-východ.
První poznatky z Mochova: stomilionový požár neměl na svědomí žhář ani zkrat