Tento problém se stal hlavním tématem úterního zasedání zastupitelstva, kde starosta města Martin Mach seznámil zastupitele se současným stavem.

„Částku jsme v minulých dnech celou uhradili na úkor investic a hospodářského výsledku loňského roku,“uvedl starosta Martin Mach. „Dlouho jsme žili v napětí, jak tato kauza dopadne,“ doplnil starosta.

Na rekonstrukci koupaliště tehdy bylo státem uvolněno necelých osm milionů korun, část byla určena na opravu bazénu a část na budovy.
Rekonstrukce bazénu měla být financována pouze z dotace k tomu určené a z vlastních zdrojů města. To tehdy mělo proinvestovat z vlastní kasy téměř 900 tisíc korun. Kvůli neodkladným opravám jiného majetku města ale tuto částku k dispozici nemělo.

Původní částka, kterou mělo město zaplatit, byla ve výši téměř 5,5 milionů korun. Ministerstvo financí letos v únoru městu prominulo pouze několik set tisíc. Poté opětovně vedení města žádalo stát o prominutí celé částky s penále. Žádosti ovšem ministerstvo vyhovělo jen částečně a odpustilo částku mírně převyšující dva miliony korun.

Už v minulém roce radní řešili odpovědnost za chybu, která Mšeno uvedla do nemalé finanční tísně. Mělnický finanční úřad tehdy shledal na mšenské radnici porušení vnitřních předpisů, proto byla některým úředníkům uložena důtka a pokuta. Hlavní odpovědnost však podle starosty Macha nese bývalá starostka města Marie Štráchalová, která měla dohlížet na to, jak se s dotacemi hospodařilo. Ta svou vinu nepopírá. Podle jejích slov si je vědoma toho, že za jejího vedení opravdu některá pravidla úředníci porušili.

Na vrácení dotace do státní kasy ovšem nemělo vliv jen použití částky na jiný účel než byl ve smlouvě. Dalším faktorem bylo také nesprávné zaúčtování daně z přidané hodnoty a nízké vynaložení vlastních zdrojů v letech 2005 a 2006 při obnově koupaliště.