Zarostlé úvozy, polní cesty a dávné spojovací stezky mezi Mšenem a okolními vesnicemi mají naději, že budou časem obnoveny.
Mšenská radnice nyní představila záměr uvést cesty, na nichž se podepsalo především socialistické hospodaření, do původního stavu.

Podle mšenského starosty Martina Macha je cílem vytvořit vycházkový okruh, především pro místní občany, a zlepšit průchodnost krajiny, To je také součástí strategického plánu rozvoje města.

Do výběru cest, které by mohly být v budoucnu zrekonstruovány, se zapojili i občané. Svými názory a připomínkami mohli přispět do veřejné diskuze, pořádané radnicí.

Tu završil výběr menší cesty, která bude zařazena do grantového programu Nadace VIA. Jeho uzávěrka je už v posledním zářijovém dni. Všichni přítomní se shodli na cestě z Romanova ke Kačině.

Úvoz od Sedlce k Romanovu

Mezi prvními návrhy, které při diskusi padly, byla obnova po staletí užívaného úvozu mezi Sedlcem a romanovskou hájovnou. Ten je totiž v současné době průchodný jen zčásti.

Starosta uvedl, že rekonstrukce úseku blíž k hájovně by neměla být příliš nákladná. „Úvoz od Míčovky k hájovně zprůchodní energetici, potáhnou tudy elektrický kabel. Z cesty odstraní křoviny a po pokládce kabelů upraví povrch,“ vysvětlil Mach. Druhou část cesty z Míčovky k Sedlci lze obnovit vyřezáním náletů.

Problém nastává až v úseku, kde se cesta rozdvojuje. „Směrem ke Mšenu je úvoz částečně rozorán a dále je zarostlý, na konci navazuje cizí pole,“ poznamenal starosta. Pokud by se město dohodlo s majitelem zemědělské půdy na odprodeji pruhu potřebného pro cestu, byla by reálná šance na vznik okruhu pro pěší i cyklisty.

Okruh z Romanova do rokle Kačina

Starosta Mach k opravě navrhl i cestu severně od Romanova směrem do rokle Kačina. „Část cesty od památné lípy je průchodná, zbytek je ale rozorán. Jsou tam i léta nepřístupné sady,“ řekl Mach a doplnil, že pozemky pod bývalou cestou jsou v majetku města, a tak odpadá řešení majetkoprávních vztahů.

Předností tohoto budoucího je krásný výhled na zříceninu hradu Bezděz i na Vrátenskou horu, navíc kolem vede turisty oblíbena Cinibulkova stezka.

Lesem ze Mšena do Skramouše

Občané diskutovali také o revitalizaci spojnice, která vede ze mšenského Hlovce kolem potůčku až do Skramouše. Ta je podle starosty ve špatném stavu po předloňských závodech terénních motocyklů. „Kompletní obnova a rozšíření by stály za úvahu. Po úpravě povrchu, například štěrkodrtí s odvodněním, by byla cesta vhodná i pro cyklisty,“ připomněl starosta.

Lesní cestou do Skramouše by mohly chodit na vycházky i děti ze mšenské školky. Uvedla to ředitelka mateřské školy Dana Svobodová. „Není moc míst, kam s dětmi můžeme chodit. Často je naším cílem lesopark Debř, tam ale musíme přes město,“ dodala .

Ze Mšena přes Újezd do Stránky

Mezi dalšími náměty občanů byla i cesta z Olešna na Zbrázděný vrch nebo rekonstrukce historické obchodní cesty, která vedla ze Mšena přes Šibeniční vrch do Velkého Újezda.

Obnovou cesty z Šibence do Velkého Újezda by podle mšenského starosty vznikla cenná trasa. „Pokud se podaří vybudovat cestu do Velkého Újezda a cyklostezku ze Mšena do Stránky, vytvoří se tak výletní okruh spojující všechny tři obce,“ řekl Mach.

Vznikne dráha pro in–line bruslaře?

Na setkání se objevil i nápad vytvořit dráhu pro in–line bruslaře. Padly celkem tři návrhy – cesta v Planném dole, cesta na Šibenec a plánovaná cyklostezka ze Mšena do Stránky.

Podle místních občanů by bylo nejlepší využít cyklostezku, která povede Stráneckým dolem. „Pokud by bylo možné změnit povrch cyklostezky ze štěrku na asfalt, za jedny peníze by se vytvořila trasa pro pěší, cyklisty i bruslaře,“ připomněl jeden z občanů Mšena.