Město Mšeno získalo na konferenci na pardubické dopravní fakultě cenu za citlivě provedenou rekonstrukci historického středu města. Cenu odborného měsíčníku Moderní obec do města přivezl starosta Martin Mach.

„Cenu jsme získali za to, že jsme splnili kritéria zklidňování dopravy s tím kontextem, že je to možné provést i hezky, což nás velmi potěšilo," konstatoval starosta a dodal, že šlo o soutěž Cesty městy, kterou vypisuje Nadace Partnerství. „Jednou z priorit nadace je právě zklidňování dopravy, větší bezpečnost, a to samozřejmě nejen pro auta, ale i pro chodce a cyklisty."

Náměstí Míru a Masarykova ulice nesly donedávna pozůstatky po minulém režimu. Motoristé měli více prostoru než chodci, asfaltová silnice se přelévala do zbytků čedičové dlažby kolem travnatého parku, všude stála auta bez ladu a skladu, a lidé chodili po úzkých chodnících ze zámkové dlažby.

Současné centrum Mšena 
je od toho minulého doslova 
k nerozeznání. Asfalt nahradily dlažební kostky, zámkovou dlažbu kamenné mozaiky doložené na dobových fotografiích. Neúčelný park na náměstí Míru pak zastoupila mnohem lépe využitelná mlatová plocha, jíž dominuje mariánské sousoší, které nebylo ve spleti keřů dříve téměř ani vidět.

Hlavním bodem návrhu bylo řešení, které dalo větší prostor pěším. „Koridory pro automobilovou dopravu jsou nyní jasně vymezeny, předtím nebylo zřejmé, kde končí vozovka a kde začíná parkoviště. Na křižovatkách přibyly stopky, na což mnoho lidí nadává, ale jednoznačně jde o zvýšení bezpečnosti. To platí i v případě omezení rychlosti v centru na třicet kilometrů za hodinu," připomněl mšenský starosta Martin Mach.

Podle něho vznikly v rámci revitalizace za zhruba šestatřicet milionů korun pro chodce ucelené trasy, širší chodníky, které mají logické vyústění: „Kolem cukrárny je chodník vede přes zvýšený práh ke kostelu a na levou stranu Masarykovy ulice. 
Po druhé straně zase k sokolovně."

Terčem kritiky se stal i centrální mlatový povrch, který ovšem nyní poskytuje mnohem větší vyžití než travnatý ovál s jedním chodníkem a řadou nástěnek uprostřed. „Každé odpoledne je vidět, jak po mlatu pobíhají a hrají si školní děti, které čekají na autobus. Stejně tak i turisté v sezóně mlat hojně využívají," poznamenal starosta.

Náměstí Míru se v poslední sobě stalo opravdu místem setkávání místních lidí. První vlaštovkou bylo loni rozsvěcení vánočního stromečku, kdy se tam sešlo kolem pěti set dětí i dospělých. A během letošního roků se na náměstí konaly dva díly akce Oživlé náměstí, kdy se tam sjeli majitelé historických motocyklů, jarmarečníci, hudebníci i studenti se svými projekty.

Na každé přestavbě se ovšem najdou i nějaké nedostatky. Ty starosta Mach vidí zejména v šířce středového ostrůvku. „Určitě to chtělo mírně ho zúžit, aby bylo více místa na parkování před restaurací. Na papíru si to člověk nedokáže úplně představit. Projektanti nepočítají s nedisciplinovaností řidičů, 
že někteří neumějí parkovat. Nejsme v Praze, kde se musí při parkování vejít do malé mezery, tady zastaví metr od obrubníku a jsou pryč. Pak nastává problém s projetím autobusů," přiblížil starosta.

Město revitalizaci centra přihlásilo také do soutěže Stavba roku Středočeského kraje, kde se stavba dostala mezi pět nominovaných. „Někteří architekti úpravu historického jádra našeho města řadí mezi nejzdařilejší v Česku, srovnávají ji například s Olomoucí nebo Hranicemi. Věříme, že ji ocení i porota soutěže Stavba roku," uzavřel starosta.

Revitalizace městského jádra ve Mšeně se uskutečnila v letech 2011 a 2012 a vyšla na zhruba šestatřicet milionů korun.