Ve chvíli, kdy otloukali nesoudržnou omítku na druhém patře lešení, uslyšeli dunivý zvuk, vzápětí ze zdi vyňali schránku ze zinkového plechu. Nález okamžitě předali p. faráři Kothajovi a ten poté starostovi města Martinu Machovi, který jej uschoval do trezoru ve své kanceláři. A to do chvíle, než plechový tubus otevřel společně se zástupci památkové péče, Státního okresního archivu v Mělníku a Biskupství litoměřického.

„Když jsem ze schránky pomocí šroubováku sundal víko, uvnitř jsme vedle pamětní listiny z roku 1876 našli Národní listy, Pokrok a Pšovan ze stejného roku, dále pak Pokrok z roku 1877, baladu Husův popel, předvolební materiály Serváce Hellera a vizitku mšenského knihaře Františka Kartera,“ přiblížil obsah schránky, kterou tehdejší radní do zdi kostela ukryli jako památku na obnovu kostela po velkém požáru v roce 1867.

Ve schránce se našli pamětní listiny z roku 1876 - Národní listy, Pokrok a Pšovan ze stejného roku, dále pak Pokrok z roku 1877, balada Husův popel, předvolební materiály Serváce Hellera a vizitka mšenského knihaře Františka Kartera.

Poté, co se účastníci schůzky, uspořádané kvůli otevření objevené schránky, seznámili s obsahem zajímavé pamětní listiny, ředitel mělnického archivu Dalibor Státník jim přečetl úryvek z článku v Národních listech. Jeho autor popisoval obnovu kostela i uložení nalezené schránky, které bylo nakonec komplikovanější, než by se na první pohled mohlo zdát. 

„Právě kvůli jejímu uložení nastaly nesváry mezi radnicí a farářem, který nechtěl svolit, aby byla schránka uložena k základnímu kameni. Ačkoli je obsah schránky z let 1876 a 1877, do zdi kostela byla vložena až v roce 1878, možná tajně při dokončovacích pracích,“ připomněl Martin Mach, podle něhož bez zajímavosti není ani popsání tehdejších poměrů. „Obyvatelstvo strádalo, každou chvíli hořelo, byly vysoké daně a odvody císaři. Za těchto okolností se přitom Mšeňáci složili na nový kostel a navíc posílali peníze bratrům Černohorcům, kteří bojovali s Turky,“ doplnil starosta.

Původní schránku s listinami starými zhruba 140 let má příští rok nahradit nová s novými písemnostmi.

„Shodli jsme se, že bychom schránku měli obnovit k příležitosti oprav kostela. Nebude ale na stejném místě, protože tato část fasády se dokončuje, takže bychom na přípravu měli málo času. Přes zimu popřemýšlíme, co všechno do schránky uložíme, a do zdi ji vložíme příští rok v rámci další etapy oprav,“ dodal mšenský starosta Martin Mach.

Jiří Říha