Mezi prvními začínajícími archeology byli třeťáci z mělnické základní školy v Jungmannových sadech, kteří se v místním muzeu přenesli do prostředí archeologického naleziště, aby si tak vyzkoušeli další muzejnickou profesi. Malí výzkumníci pilně vyměřovali, značili a zakreslovali objekty, v zemině objevovali a čistili nálezy. Podle indicií museli odhadnout jejich původ a skládat dohromady keramické úlomky. Popisovat střepy si v ten samý den vyzkoušeli i čtvrťáci z mělnické základní školy Jaroslava Seiferta. Všichni na závěr získali osvědčení mladého archeologa a čokoládový zlaťák.