V rámci programu Poznej své město, svůj region, který pro ně připravilo mělnické muzeum, se v doprovodu historika Lukáše Snopka prošli historickým centrem a dozvěděli se spoustu nových informací a zajímavostí nejen o založení města Mělníka. Společnost jim dělala také muzejní pedagožka Jitka Králová, která se komentovaných prohlídek historického jádra účastní pravidelně.

„Před několika lety se na nás obrátilo neratovické gymnázium s podnětem, jestli bychom připravili projekt, který by studentům pomohl lépe poznat historii města Mělníka na základě prohlídky stálé expozice našeho muzea a procházky městem," přiblížila začátky celého programu.

Z původně jednorázové akce se brzy stala nedílná součást výuky společenskovědních předmětů, zejména dějepisu, pro základní i střední školy z Mělnicka. Žáci a studenti se díky Lukáši Snopkovi přenášejí zpátky v čase, někdy dokonce až do třináctého století, kdy byl Mělník založen. Každá komentovaná prohlídka přitom vypadá trochu jinak, je totiž ušitá přesně na míru konkrétní  třídě.

„Podoba programu je vždycky odlišná, záleží na cílové skupině, pro kterou je určený," potvrdila Jitka Králová, která se některých komentovaných prohlídek účastní převlečená za kocoura Švarce, maskota mělnického muzea. „Procházky s kocourem Švarcíkem nejsou součástí školní výuky. Jsou určeny spíš menším dětem a nejsou vedeny tak odborně," vysvětlila největší rozdíly mezi oběma projekty, které jsou mezi dětmi oblíbené a konají se dokonce i v zimních měsících.

Jarní novinky v mělnickém muzeu

Ve vstupních prostorách bude 1. dubna od 17 hodin zahájena výstava Zvířata v zámeckém parku. Obrázky na toto téma představí žáci výtvarného oboru mšenské základní umělecké školy. V sobotu 6. dubna od 13 hodin se budou moci zájemci z řad dospělých vrátit zpátky do minulosti, aby si v rámci velikonočního projektu Děti, přišel jara čas připomněli, jak se kdysi žilo na vesnici. Dvě hodiny nato se pak muzejnice spolu s dobrovolníky z rodinného centra Kašpárek budou vynášením Morany a jejím vhozením do Labe loučit s končící zimou. A o týden později, v sobotu 16. dubna, se v budově muzea bude konat velikonoční jarmark.