Při práci vystudovala historii a etnografii na FF UK v Praze a průběžně doplňovala vědomosti absolvováním dvouletého studia dějin umění a památkové péče na téže škole.

„Přišla jsem v době, kdy byl v muzeu pouze ředitel Zdeněk Mareček. Muzeum bylo prakticky v dezolátním stavu. Postupně se nám podařilo provést základní evidenci sbírkového fondu, vybudovat novou expozici, znovu začít vydávat vlastivědný sborník, pořádat výstavy, přednášky dokumentaci regionu a mnoho dalšího,“ vzpomíná Miloslava Havlíčková.

Po listopadové revoluci v roce 1989 bylo pro muzeum nejdůležitějším úkolem zajistit si nové prostory, jelikož na mělnickém zámku mohlo být po restituci pouze deset let. „Díky Okresnímu úřadu Mělník a městu Mělník se podařilo získat bývalý kapucínský klášter, kam se muzeum 15. listopadu 1999 přestěhovalo. Slavnostní otevření se konalo 31. května 2000 a od 1. června 2000 bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti. Poprvé od založení v roce 1888 se tak dočkalo samostatných prostor,“ připomněla ředitelka.

Před muzeem nyní stojí celá řada úkolů, z nichž nejdůležitější je vybudování nové moderní expozice a získání prostor pro uložení sbírkového fondu. „Úkol, o který jsem usilovala, ale zatím se nepodařil realizovat. Chci popřát nové ředitelce Mgr. Jitce Králové a všem mým kolegům ať se jim práce daří, muzeum se dál rozvíjí a přináší poučení, pomoc a radost všem,“ dodala na závěr.

Novou ředitelkou se k 1. červenci stane Jitka Králová, jež je zaměstnankyní instituce od roku 2008 a byla vybrána základě výběrového řízení, jehož se zúčastnili další dva kandidáti.