„Hlásilo se zhruba 80 zájemců o studium na 52 míst. Plánovali jsme, že do každé třídy jich přijmeme 26. V té společenskovědní třídě je to nakonec 27 a v přírodovědně-technické potom 22 studentů,“ přiblížil ředitel Dvořákova gymnázia Andrej Plecháček.

Z dobře zrealizované výměny má radost i kralupské radnici. „Ta změna je asi logickým vyústěním. Po obchodní akademii už tady nebyla taková poptávka a naopak gymnázium bylo možné obsadit. Líbí se mi to rozdělení podle zaměření a předmětů,“ řekl místostarosta Vojtěch Pohl.

Další novinkou je knihovna v sekci jazykové výuky. Studenti si zde mohou číst a zároveň si anglické tituly půjčit i domů.

V pondělí 23. září uspořádá škola filmový festival, kde se budou promítat filmy z vlastní tvorby studentů. Na 16. října je připravena konference na téma Inovace a Česká školní inspekce.