“Bezprostředně po vypuštění vraňansko – hořínského kanálu a v souvislosti s vysokými letními teplotami bylo nutné udržet stálou kvalitu mokřadních lokalit přímým čerpáním vody do mokřadů a tůní. Za dobu vypuštění kanálu nedošlo k úhynu ani k ohrožení cenných živočichů žijících v mokřadech podél plavebního kanálu,” vysvětluje Jiří Veselý, který zajišťuje biologický dozor investora.

Během odstávky zajistilo Ředitelství vodních cest (ŘVC) náhradní přepravu menších rekreačních lodí po silnici. Tímto způsobem bylo přepraveno celkem osmnáct lodí.

Dle slov mluvčího ŘVC Jana Bukovského by měly být mosty postaveny na konci příštího roku. „Stavební práce začaly letos na jaře prvními pěti mosty přes plavební kanál Vraňany – Hořín, z nichž budou dokonce tři mosty zdvižné,” dodává.

V současné době práce pokračují bez dalšího omezení plavby. Nové mosty umožní proplouvání kanálem vyšších lodí než dosud.

Celkem bude na trase mezi Mělníkem a Prahou opraveno deset mostů na pojezdnou výšku pro lodě až sedm metrů. Realizace prvních pěti mostů si vyžádala částku 600 milionů korun. Tuto investici zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Další etapa stavby je v plánu ještě letos. V příštím roce pak budou zvyšovány i tři mosty přes pražský plavební kanál Trója – Podbaba.