Mezi nové závazné vltavské parametry mezi Mělníkem a Prahou aktuálně patří zejména požadavek na stálou plavební hloubku 2,5 m a podjízdnou výšku 7 m. Rozměrově již nevyhovují ani parametry obou ohlaví hlavní hořínské komory, která se naposledy mimo běžnou údržbu rekonstruovala již před třiatřiceti lety.

Rekonstrukce hlavní hořínské komory aktuálně probíhá a vcelku brzy by zde bez potíží měly proplouvat i poměrně velké rýnské lodě typu Europaschiff nebo též remorkéry s tlačnou sestavou o celkové délce až 137 m a šířce 11,4 m. Pro zajímavost, zatím nejdelší hotelová loď pendlující mezi Berlínem a Prahou, Elbe Princesse 2, měří na délku 102 m, na šířku se ve stávajícím Hoříně však vždy vešla doslova „s odřenýma ušima“. Původní velká plavební komora v Hoříně je totiž široká 20 m, avšak užitná šířka dolního ohlaví doposud byla přesně 11 m, nově to bude 12 m. Mimochodem, šířka hotelové lodě Labská princezna činí celých 10,5 m.

Další velmi zásadní slabinou byla stávající a v současnosti již zcela nedostatečná podjezdní výška u hlavní komory, a to v profilu dolního hořínského ohlaví, která při minimální plavební hladině doposud činila 4,12 m, avšak pouze 2,1 m při hladině nejvyšší. Toto bude záhy vyřešeno za pomoci zdvižné mostní konstrukce spočívající na mostních podpěrách, což zabezpečí sedmimetrovou podjezdnou výšku i při té nejvyšší plavební hladině. S úpravami vedlejší malé komory se neuvažuje.

Náměstí Míru v Mělníku se v sobotu zaplnilo desítkami návštěvníků. Parný den patřil Mezinárodnímu festivalu jídla a vína.
Sobotní festival jídla a vína provoněl celé náměstí

Plavební provoz hořínskou velkou plavební komorou je přerušen od července až do března příštího roku. Návazně dojde také k nezbytnému zvýšení podjezdné výšky u všech sedmi mostů na laterárním kanálu, a to ze stávající podjezdné výšky 4,80 m na 7 m. V první a dnes již rozpracované fázi se jedná o pět mostů, zbylé dva přijdou na řadu později.

Hlavní hořínská komora aktuálně prochází zásadními rekonstrukcemi.Zdroj: Martin Tlustý

Všechny mosty vedoucí přes laterální kanál jsou prakticky na konci své životnosti, a tak se vždy bude v podstatě jednat o nová mostní tělesa s respektem k původním konstrukcím, u jejichž patek bude zcela nově provedeno hlubinné založení. Mosty na silnici v Lužci a u Chramostku budou zvýšeny natrvalo a díky tomu budou mít nové nájezdy.

Naopak operativně zdvíhaných mostů na pístech se dočkají ve Vraňanech a dvakrát v Lužci s tím, že druhý lužecký most je železniční. Budoucí pohyb mostů bude dle potřeby řízen přímo z Hořína. Mohutné písty budou mostní tělesa zdvíhat rychlostí až 2 cm za sekundu, dolů to půjde dvakrát rychleji.

Na dva poslední zbývající nízké mosty na laterálním kanálu u Vrbna a Zelčína by prý mělo dojít již během letošního podzimu.

Zvýšení podjezdné výšky na 7 m umožní cestovat do Prahy i většině dalších hotelových eurolodí bez nutnosti spouštění nebo dokonce demontáže kormidelen a dalších běžných palubních nástaveb, které doposud musely převážně končit už na Mělníku a do Prahy jejich cestující museli pokračovat autobusy, což se rejdařům velmi silně prodražovalo.

Majka fialová.
U Milovic se mohou vyskytovat jedovatí brouci

Zvýšení podjezných výšek je rovněž velmi podstatné pro tzv. kontejnerové lodě, které budou pro svoji cestu po Vltavě nově schopny naloďovat standardní kontejnery ve dvou nebo i třech vrstvách nad sebou a tímto velmi zdatně konkurovat dopravě po železnici. Rovněž se uvolní možnosti pro tzv. nadrozměrnou přepravu směrem do Německa nebo dalších zemí EU, jakož i do Hamburgu pro export i mimo země EU. Zde se může jednat třeba o rozpracované trupy letadel, křídel, ale i robustní chemické aparatury apod.

Po Vltavě i Labi by mohly rovněž nově putovat třeba i komunální odpady ke spálení v mělnické elektrárně, což by v blízkém budoucnu mohlo velmi zásadně odlehčit lokálním silnicím.

Laterární kanál je do poloviny srpna zcela vypuštěn. Během prací na mostech nad ním bude v dohledné době ještě minimálně jednou vypuštěn.

Revitalizace velké hořínské komory by měla skončit do jara příštího roku. Malá hořínská plavební komora o délce 73 m by však měla začít opět fungovat od poloviny letošního srpna. Případná další plavební omezení budou mj. publikována na stránkách Ředitelství vodních cest ČR nebo na stránkách Povodí Vltavy.

Hlavní hořínská komora aktuálně prochází zásadními rekonstrukcemi.Zdroj: Martin Tlustý

Pro hladký lodní průjezd z Hořína až do Prahy-Radotína (64 km) aktuálně neustále pokračuje odtěžování písečných nánosů po celé trase. V příštím roce bude následovat další nezbytné navýšení podjezdných výšek mostů přes plavební kanál Trója-Podbaba.

Zásadně důležité bude také osazení doposud zatím stále chybějícího čekacího stání na vstupu do centrální Prahy u zdymadla Štvanice.

V samotném Hoříně ještě rovněž dojde k úpravě horní i dolní levobřežní rejdy. O svoji částečnou prohrábku by neměl přijít ani laterální kanál, přičemž bude bedlivě zkoumáno jak břehové opevnění, tak rovněž zřejmě dojde k jeho novému vydláždění lomovým kamenem uloženým do betonu.

Ilustrační foto
Nevyšla vám zatím dovolená? Srpen nabízí spoustu vyžití

Martin Tlustý