„Na mělnických hřbitovech přibývá hrobů, které vykazují známky zchátralosti, ať již z důvodu stáří, nebo vlivem erozí. Týká se to především starých hrobů, kde jsou již často odhaleny železné dráty,“ uvedla Ludmila Bulířová ze správy hřbitovů. Tato skutečnost prý vede k nasáknutí vlhkosti do betonu, kvůli čemuž následně náhrobky praskají a rozpadají se.

Bezpečnost návštěvníků hřbitova je tak pochopitelně ohrožena. Vlastníci hrobů, kteří mají nezpevněné a nesestavené rámy nebo nahnuté či narušené náhrobky, by je měli nechat neprodleně opravit. „Neuvedení do řádného stavu může vést i k neobnovení nájemní smlouvy, neboť nájemce je povinen na vlastní náklady zajišťovat řádný stav pronajatého místa,“ zdůraznila Ludmila Bulířová.