Vymyslet a vyrobit rám pro umělecké dílo Entropa Davida Černého. Takovou zakázku dostal před rokem David Hudec, jeden z majitelů neratovické firmy, zabývající se zakázkovou výrobou ze skelných laminátů.

Hudec prozradil, že autor díla David Černý důsledně dbal na to, aby se informace o skutečné podobě díla nedostaly na veřejnost. A to se mu podařilo. První, kdo poprvé artefakt zhlédl, byli politici v budově Rady ministrů v Bruselu. „Sami jsme podobu lícových stran zemí neznali až do samého závěru, kdy bylo nutné vyzkoušet, jestli na sebe pasují navazující součásti,“ poznamenal Hudec.

Během realizace zakázky se musela firma vyrovnávat s neustálými změnami v zadání i s technickými problémy, několikrát byl změněn také způsob instalace. „Definitvní způsob uchycení k betonové konstrukci atria a zavěšení na konzolách byl schválen až necelý týden před montáží,“ vyjádřil se Hudec.

Celkové náklady na výrobu nechtěl zatím David Hudec zveřejnit. „V tuto chvíli nemám souhlas autora, odjel totiž do Spojených států,“ řekl Deníku Hudec, který s výtvarníkem spolupracoval poprvé před osmi lety na známých miminech, instalovaných na žižkovském televizním vysílači v Praze.
Na konstrukci, která váží šest tun, začala firma pracovat od února minulého roku. „Nejprve bylo nutné navrhnout a otestovat způsob napojování jednotlivých částí konstrukce, který by nijak nezasahoval do vnější strany pláště. Pak následoval návrh dimenzí, síly stěn jednotlivých částí a optimalizace výrobní technologie pro dosažení požadovaných mechanických vlastností,“ uvedl k počátkům své práce Hudec.

A jak vnímá výrobce rámu výsledné dílo Davida Černého? „Mně osobně se moc líbí a doufám, že se tento druh humoru bude líbit i většině Evropanů.“
Tolik kontroverzí jako Entropa ještě ale žádná jiná výstava předchozích zemí v Bruselu nevzbudila. Objekt zpodobňuje státy Evropské unie jako dílky stavebnice, které je možné vylomit z rámečku. Každá země je znázorněna jako předsudek, který o zemi panuje. Rumunsko tak vypadá jako země Drákuly, Francie je ve stávce, Itálie je fotbalovým hřištěm. Bulharsko dokonce docílilo toho, aby zobrazení jejich země, kterou Černý pojal jako turecký záchod, bylo přikryto černou plachtou.

Autor artefaktu mystifikoval politiky tím, že dílo vytvořil spolu s dalšími 27 evropskými výtvarníky. Za to se později omluvil. „Věděli jsme, že k odhalení pravdy dojde, ale předtím jsme chtěli zjistit, zda Evropa dokáže sama sobě zasmát,“ prohlásil po odhalení díla Černý jménem výtvarné skupiny, kterou tvoří spolu se dvěma kamarády.