Dokazuje to nejnovější objev archeologů, kteří našli na náměstí Míru v Mělníku asi dvacet centimetrů pod dlažbou keramickou nádobu a další předměty z přelomu období halštatu a laténu.

Jde o unikátní nález. Dosud žádný doklad o pobytu Keltů v Mělníku neexistoval. Potvrdil to vedoucí archeologického výzkumu Petr Meduna z Archeologického ústavu (ARÚ) v Praze.

Archeologové z ARÚ Praha a Regionálního muzea v Mělníku zkoumají plochu před budovou radnice kvůli revitalizaci celého náměstí. Nálezy v této lokalitě přitom očekávali. Z dřívějších objevů v historickém jádru města dopředu věděli, že by v zemi mohly být doklady o osídlení z mladšího pravěku a raného středověku.

Překvapením pro ně je osídlení z doby železné. „Předměty jsou datovány z poloviny pozdního halštatu a také ze začátku laténu,“ uvedla archeoložka mělnického Regionálního muzea Alena Veselá.

Archeologové už dříve potvrdili, že Keltové sídlili v příměstských částech města na Pšovce a na Blatech.

To, že v laténu osídlili i centrum města, dosud jen předpokládali. Teď narazili zřejmě na pozůstatky keltské osady.
„Jde o první doklad laténského osídlení na návrší,“ vysvětlil Meduna. Keltové si mělnického návrší jednoduše všimli a osídlili jej. Opiddum, tedy opevněné sídliště s výraznými rysy města, v Mělníku ale nepostavili.

Nikde na ploše historického jádra totiž nejsou další stopy laténského osídlení.

„Mělnické návrší nebylo sice oppidem, ale byla to plošně menší, zato však intenzivnější sídlištní aktivita,“ řekl Meduna.

Nejnovější nález patří do skupiny jednoznačných pravěkých objektů, které při revitalizaci archeologové našli. Může se jednat o zbytky domů a zásobní jámy. Objekty mají jasnější tvar než třeba takzvané sídlištní vrstvy a umožní další interpretaci.

Keltové je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů.

Archeologové je spojují s takzvanou halštatskou a laténskou kulturou. Představují první vyspělou kulturu Evropy za hranicemi starověkých říší. Laténská kultura Keltů, nazvaná podle archeologického naleziště La Tene ve Švýcarsku, se rozvíjela v mladší době železné, tedy asi od poloviny 5. století před naším letopočtem až do přelomu letopočtu. V té době Keltové podlehli tlaku Říma a germánských kmenů.