Středočeští radní v tomto týdnu schválili vyhlášení deseti nových zvláště chráněných území. Tři z nich se nacházejí v mělnickém regionu.

Mezi přírodní památky byl nově zařazen Pahorek u Ledčic, jenž má rozlohu 11,7 hektaru, Vehlovické opuky o rozloze asi 9,5 hektaru a Žerka, která se rozkládá na 18,9 hektarech.

Podle hejtmana Miloše Petery se maloplošná chráněná území nevyhlašují pouze z důvodu povinnosti zajistit ochranu evropsky významných lokalit. „Hlavním smyslem je zajistit zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů podmínky pro jejich zachování, případně zlepšení populací tak, abychom přírodní bohatství našeho kraje zachovali budoucím generacím," připomněl středočeský hejtman, který ještě letos počítá s dalším vyhlašováním chráněných území.

K dnešnímu dni je na území celého Česka vyhlášeno 1528 přírodních památek.

Pahorek u Ledčic(katastrální území Ledčice)
Předmětem ochrany jsou trávníky kontinentálních dun 
s výskytem trav paličkovce a psinečku.

Vehlovické opuky (katastrální území Vehlovice)
Předmětem ochrany je významné naleziště svrchnokřídových zkamenělin v uloženinách jizerského souvrství. 
V místech po těžbě hornin nyní žije populace netopýrů 
a vrápenců.

Žerka (katastrální území Strážnice u Mělníka)
Předmětem ochrany jsou polopřirozené suché trávníky na vápnitých podložích a na ně vázané charakteristické teplomilné druhy flóry a fauny.