Podle statistiky pojišťovny z poloviny letošního prosince přesáhly náklady každého z nich ochranný limit v průměru o skoro šest a půl tisíce korun.
Podle Šárky Korandové z tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny přesáhlo hranici pět tisíc korun v českých zemích na sklonku roku 5 795 z více než šesti milionů pojištěnců.

Pojištěnci, kteří během roku přesáhnou ochranný limit, sice poplatky za vyšetření u lékařů i doplatky za léky platí dále, své peníze ale dostanou zpátky. Přeplatky jim pojišťovna vrátí na konci čtvrtletí, následujícího po překročení stropu.

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny mají možnost zjistit stav svého poplatkového účtu na místních pobočkách. Další možností je požádat o písemný výpis, na který má každý pojištěnec bezplatně jednou za dvanáct měsíců nárok.

Lidé samozřejmě mohou sledovat své náklady sami. Musejí ale vědět, že se sice započítávají regulační poplatky ve výši třicet korun za vyšetření u lékaře nebo vydání předepsaného léku, šedesát korun za den v nemocnici, devadesát korun za ošetření na pohotovosti ani doplatky na zdravotnické pomůcky vydané na poukazy se však do limitu nezahrnují. Jde totiž o takzvané nezapočitatelné poplatky.

U léků je to složitější. Do ročního limitu pět tisíc korun se totiž nepočítá celý doplatek, ale pouze částka do výše doplatku na nejlevnější existující lék se stejnou účinnou látkou i shodnou cestou podání. Celý doplatek, tedy i za dražší lék, lze přičíst pouze v případě, že lékař na receptu potvrdí, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit jiným.

Regulační poplatky, které se v českých zemích platí od letošního roku, mají zamezit plýtvání léky i nadužívání zdravotnických služeb.