Mezi nejzásadnější stavbu, která ovlivní život občanů, patří rekonstrukce okružní křižovatky silnic I/16 a I/9 u Mountfieldu v Mělníku. Začne v květnu a bude trvat do srpna. Provoz bude řízen více směrovými semafory. Současně se uskuteční rekonstrukce silnice I/9 od této křižovatky směrem na Liběchov.

Dle Dopravního inspektorátu Policie České republiky a samotného investora lze v době dopravních špiček očekávat kilometrové kolony vozidel prakticky ve všech směrech do Mělníka s čekací dobou desítek minut.

Čekací dobu pravděpodobně nezkrátí ani to, že Mělník bude tranzitní kamionové dopravě uzavřen.

Mimo jiné na jednání zazněla informace o plánovaném kompletním řešení okružní křižovatky I/16 a II/246 na Cítov. Jedná se o zvětšení křižovatky a následné změny systému provozu. Tato změna je naplánována ve vazbě na úpravu silnice I/16 ve směru Mělník Nová Ves, kde by mělo dojít ke změně v režimu dva plus jeden jízdní pruh.

Další velkou připravovanou stavbou je přestavba hořínské plavební komory, která potrvá dva a půl roku. Součástí této rozsáhlé akce je demolice a nová výstavba všech mostů přes Vraňansko hořínský plavební kanál. Většina mostů bude upravena na zvedací, aby umožnily proplutí větších lodí.

Marta Dušková