„Spolana spolupracuje s neziskovým sdružením Alka Wildlife a společně již čtyři roky monitorují zástupce tohoto kriticky ohroženého druhu v chemickém areálu v Neratovicích. Společně instalovali v roce 2015 na již nepoužívaný komín hnízdní budku,“ připomněla Marková, co radostné události předcházelo.

Samička sokola si našla partnera

Že by pozorování cvrkotu kolem budky mohlo být tentokrát radostnější, naznačovala již s předstihem nepřehlédnutelná změna vztahů v ptačí říši: samička sokola, jež se v areálu Spolany vyskytuje již čtvrtým rokem, si letos našla partnera. Poprvé! Optimismus stoupal v polovině března, kdy snesla vejce. A na konci dubna přišlo na svět jedno mládě. „To jsme okroužkovali – a díky tomu nyní můžeme sledovat jeho další pohyb,“ připomněl ornitolog Václav Beran ze sdružení Alka Wildlife. I pro něj to byla velká událost – byť třeba na ochozu komínu Elektrárny Ledvice letos kroužkoval hned tři malé sokolíky. Stejně jako loni.

Zdroj: Youtube

Kdy se objeví sokolí junior? 

„Mládě stráví v budce zhruba 40 až 45 dní – a teprve potom bude schopné létat a pohybovat se po okolí,“ uvedl, kdy mohou lidé na neratovické obloze začít vyhlížet sokolího juniora. Zatím je jeho domovem budka sledovaná fotopastí na komíně bývalé čistírny exhalací. Zhruba v 80metrové výšce; tedy v místě, které nabízí nejen klid, ale také dobrý rozhled. Podobná budka je i v koncernovém závodě v Kralupech nad Vltavou. Sokolí budky jsou ve středních Čechách i na dalších místech – mohou se jimi pochlubit Elektrárna Mělník či energetický areál v Třeboradicích.

Sokoli stěhovaví jsou přísně chránění. I díky tomu – a vlivem podpory, kterou jim příznivci poskytují – se počet těchto ptáků v posledních letech pozvolna zvyšuje. Na území České republiky nyní žije osm desítek párů.

"Odložená" tramvaj u dálnice D1
Odloženou tramvaj u D1 v Průhonicích někdo posprejoval. Případ řeší i ministr

Setkání s novináři uspořádala ve čtvrtek po svém návratu z mateřské pauzy hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.
Do Jesenice tramvají, či metrem? Hejtmanka: Je to jedno, ale obojí má logiku