„Na soutoku jsou dva solitérní krásné duby nebo přímo v areálu zahradnické školy je krásný buk,“ připomněl Jiří Hakl, vedoucí mělnického odboru životního prostředí a zemědělství, s tím, že památné stromy musejí být ze zákona více chráněny. „Dělá se u nich údržba navíc,“ dodává.

Tato údržba navíc ovšem stojí město peníze. Podle Hakla vyjde péče o památné stromy Mělník zhruba na 100 až 150 tisíc korun za rok. „Péče by se dala dělat větší, ale věnujeme se tomu nejnutnějšímu. Prostředky, které na to zatím máme, nám dostačují. Není to až tak velká zátěž, ani tolik zásadní položka v rozpočtu,“ doplnil vedoucí odboru.

I v dalších městech jsou památné stromy. Například Kralupy nad Vltavou jako obec s rozšířenou působností mají na starosti celkem čtyři jednotlivé stromy, přesněji dub u Zeměch, babyku u Nové vsi a památné stromy platan javorolistý a borovici vejmutovku.

Kdo by měl pocit, že v jeho okolí je strom, který by si přízvisko památný zasloužil, může podat návrh. Tento krok totiž může udělat každý občan České republiky. „Památným se strom stane ve chvíli, kdy jej příslušný úřad vyhlásí. V České republice je celkově 5491 objektů památných stromů, ať už solitéři, stromořadí, či skupiny, což činí více jak 26 400 jednotlivých stromů, které požívají zvýšený stupeň právní ochrany,“ sdělila Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Absolutní převahu podle ní mají domácí druhy lip a dubů, které dohromady tvoří více jak padesátiprocentní podíl. „Další jednotlivé druhy mají zastoupení již 10 procent a méně. Například smrk ztepilý má mezi památnými stromy zastoupení pouze 1 procento,“ doplnila Šůlová.

Ostatní jehličnany včetně těch nepůvodních jako cedry, sekvojovce, nepůvodní druhy borovic, jedlí či smrků, již mají podíl menší jak jedno procento.

CHRÁNĚNÉ A PAMÁTNÉ STROMY NA MĚLNICKU:
Památné stromy - solitéry 51
Památné stromy - aleje 1
Památné stromy - skupiny 13
Památné stromy - celkem 65
Památné stromy - jedinci - vyhlášený počet 98
Památné stromy - jedinci - současný počet 92
Jednotlivé stromy chráněné ze zákona 29
Jednotlivé stromy – Mělník (ORP) 37
Jednotlivé stromy – Kralupy nad Vltavou (ORP) 4
Jednotlivé stromy – Neratovice (ORP) 10
Skupiny stromů – Mělník (ORP) 8
Skupiny stromů – Kralupy nad Vltavou (ORP) 2
Skupiny stromů – Neratovice (ORP) 2
Stromořadí – Mělník (ORP) 1

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky