Správa železnic učinila už udělala první krok k přípravě velké opravy viaduktu. Ve vypsané zakázce hledá firmu, která připraví záměr projektu a doprovodnou dokumentaci k jeho rekonstrukci.

Památkově chráněný most je 95 metrů dlouhý, překonává údolí Knovízského potoka. Postaven byl v roce 1873 a dodnes je v původním stavu bez úprav. Most je vysoký 17,7 metru. Je z kamenného zdiva, obložen kvádry z karbonského pískovce. Má pět půlkruhových oblouků o rozpětí 10 metrů, spočívajících na kónických hranolových pilířích.

Správa železnic podle informačního letáku počítá s rekonstrukcí v roce 2023. „Rekonstrukce mostu bude zahrnovat minimálně provedení nového systému vodotěsné izolace, kompletní sanaci zdiva, výměnu štěrkového lože a železničního svršku,“ uvedla Správa železnic v zadání zakázky.

Postupnou modernizací prochází trať z Kralup do Slaného a dál do Loun už nějakou dobu. Už loni mluvčí Správy železnic Marek Illiaš potvrdil Deníku, že rekonstrukce zahrnuje výměnu kolejnic, čištění a doplnění štěrkového podloží nebo opravu sedmi přejezdů. Upravovány jsou postupně drážní příkopy a stezky. „Zároveň dojde k demolici nevyhovujících objektů a opravám některých zastávek,“ řekl mluvčí.

Železniční trať Kralupy nad Vltavou – Louny je jednokolejná neelektrizovaná železniční trať o délce 61 km, jeden z úseků celostátní dráhy, která vede z Kralup nad Vltavou do Loun přes stanice Kralupy nad Vltavou předměstí (původním názvem Mikovice), Podlešín, Slaný a Zlonice.

Trať zahrnuje čtyři navazující úseky s různou historií. V podobě spojující uvedené koncové stanice vznikla až roku 1922. Úsek Kralupy nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou předměstí (původním názvem Mikovice) byl uveden do provozu roku 1882. Na něj navázala roku 1884 dráha z Kralup nad Vltavou předměstí do Zvoleněvsi. Ve zmíněném roce 1922 byla vybudována spojka mezi Zvoleněvsí a Podlešínem, ležícím na trati z Prahy-Smíchova přes Louny do severních Čech.

Trať je zařazena do systému Pražské integrované dopravy jako linka S40, a to v úseku Kralupy nad Vltavou až Slaný.