Účelem projektu, který je spolufinancován pěnězi z Evropské unie, je úprava ohlaví velké plavební komory na parametry vodní cesty třídy Va, která umožní lepší a bezpečnější využití vodní cesty.

Hlavní změnou bude zvýšení podjezdné výšky v profilu dolního ohlaví, které je zároveň mostem, na minimální výšku sedm metrů. A to proto, aby tu mohly proplouvat i lodě s nadměrnými náklady.