Neratovičtí měli zejména praktické připomínky, které se týkaly například problematické železniční trati, která v celé délce protíná náměstí, možností přecházení z parku směrem ke krytému bazénu nebo se třeba zabývali otázkou venčení psů a veřejných záchodků.

Architekti byli vůči podnětům zdejších obyvatel vstřícní. „Neratovičtí tady bydlí, znají to tady a tudíž mají vlastní představu, jak nejlépe park využijí. Určitě vnímám jejich poznámky jako podnětné a samozřejmě na ně budu brát zřetel,“ řekl pražský architekt Tomáš Hořava, jeden ze dvou navrhovatelů nového centra.

Výstava, která potrvá až do konce září, má lidem představit dva koncepty, které řeší budoucí možný vzhled centra města. „Je v zájmu lidí, aby se k projektům otevřeně vyjádřili. Mohou se přiklonit k jednomu z projektů, nebo mohou vyjádřit vlastní představy,“ uvedl neratovický místostarosta František Morava.

Jednomu z návrhů vévodí velký celistvý prostor vytvořený sloučením dosavadního parku a přilehlého parkoviště, kam jeho autor Martin Belica zapracoval podzemní garáže. Nechybí zde ani dětská hřiště, klidná místa na posezení nebo třeba kavárna.

Neratovické náměstí coby volné prostranství, pod nímž se nachází podzemní garáže, a klidovou zónou centra, navrhl pražský architekt Martin Belica.


Druhý koncept architekta Tomáše Hořavy zachovává dosavadní vzrostlou zeleň, podél které se klikatí uměle vytvořený potok zakončený jezírkem. „Tvar jezírka má dvojí symboliku. Jeho tvar připomíná křivuli v městském znaku a současně je podobný ulitě sladkovodního šneka, kterého nacházíme v písečných náplavách,“ dodal Hořava.

První návštěvníci výstavy, mezi kterými byl také pozvaný sochař Kurt Gebauer, přiznali, že na každém návrhu jsou zajímavé nápady, ale také věci, které by Neratovičáci nevyužili. „Mně se celkově líbí spíš varianta pana architekta Hořavy. Tu bych ale doplnila o některé navrhované prvky, jako je třeba kavárna nebo dům pro rodiče s dětmi, z druhého projektu,“ zhodnotila budoucí vize odborníků návštěvnice vernisáže.
TROJROZMĚRNÝ model pražského architekta Tomáše Hořavy ukazuje náměstí jako místo obrostlé stromy a keři, kterým protéká uměle vytvořený potok.


Podle místostarosty Františka Moravy se obě studie od sebe liší také náklady při celkové realizaci. „Podle hrubého odhadu by za celkové provedení projektu architekta Hořavy bylo potřeba padesát až šedesát milionů korun, druhá varianta by byla kvůli náročnosti při stavbě podzemních garáží asi čtyřikrát dražší,“ řekl místostarosta.

První zmínky o záměru radnice oživit náměstí Republiky zaznamenali místní obyvatelé v květnových Listech, kde byl celý průběh zamýšlené revitalizace částečně představen. Konkrétní datum vernisáže a informace o probíhající výstavě jsou ale pro Neratovičáky zatím dostupné především díky mediím. „Nikde nejsou vylepé plakáty. Nenašla jsem pozvánku ani v neratovických Listech, ani na internetových stránkách města. O výstavě jsme měli vědět aspoň měsíc dopředu,“ řekla Pavla Jiřiková.

Proč nebyl termín zahájení výstavy zveřejněn dříve na dobře přístupných místech pro místní, ale František Morava nevysvětlil. Upozornil ale na to, že lidé budou mít už od středy možnost prohlédnout si projekty také na oficiálních internetových stránkách Neratovic a plakáty se se v ulicích města objeví co nejdříve.

Výstava projektů
Do konce září budou architektonické studie revitalizace neratovického náměstí vystaveny ve třech prostorách: v prvním patře společenského domu, ve vstupním vestibulu budovy městského úřadu v Kojetické ulici a v některé z výloh na náměstí Republiky.