Starostka tak hodlá pokračovat ve své současné práci. „Chceme zabezpečit nadále řádný chod obce a připravit podklady pro rozpočet na příští rok,“ vysvětluje Maryšková s tím, že nemá ráda velká slova, protože těch bylo před volbami slyšet prý až dost.

„Dobrá škola, služby, informování obyvatelstva o dění v obci, podpora občanské společnosti, opravy majetku ale především musíme uspořit prostředky na největší investiční akci v naší obci a to je kanalizace a čistička odpadních vod Strážnice - Střednice,“ jmenuje Maryšková to, na co se jejich voliči mohou těšit v následujícím období. A co bude podle ní nejtěžší? „Urovnat vyhrocené vztahy mezi lidmi,“ říká starostka.