Důvodem milionové investice je fakt, že některé technologie již mají svá nejlepší léta za sebou. „Je to nezbytné. Předpokládám, že rada města s tím bude souhlasit, protože se jedná o úpravy, které jsou dány revizní správou,“ uvedl místostarosta Milan Schweigstill. A potvrdil, že některé technologie jsou již skutečně zastaralé. „Dostali jsme proto pokyn, že je nutné opravy udělat,“ doplnil mělnický místostarosta.

Podle něj je ale poměrně problematické naplánovat realizaci. Využití ledové plochy je totiž enormní a chystané opravy tedy nutně zasáhnou do zajetého provozu na stadionu.

„Provozovatel zimní stadion využívá maximálně. Dohodli jsme se však, že bychom to mohli udělat v dubnu nebo počátkem května, protože ty opravy si vyžádají asi čtrnáctidenní odstávku ledové plochy,“ předeslal Schweigstill.