Z vyjádření města vyplývá, že cílem dotazníku je zjistit cíle, zájmy a potřeby účastníků komunitního plánování. „Dotazníkové šetření je zaměřené na uživatele sociálních služeb a členů souvisejících aktivit (služeb), zájemců o sociální službu a veřejnost,“ stojí ve vyjádření města s tím, že poskytnuté údaje zůstanou anonymní, pouze pro potřeby zpracování plánu, a nebudou komerčně využity.

Informace prý posléze budou agregovány a po vyhodnocení dotazníkového šetření skartovány.

Vlastní vyplnění dotazníku podle města nezabere více jak dvacet minut.

Spolupráce je dobrovolná, a proto na otázky, které respondent považuje za důvěrné, nemusí odpovídat.

Své postřehy mohou občané odevzdávat do 10. srpna.

Jiří Štraub