Cestování je nástroj poznání. Je to odpoutání od zevšednělého domácího prostředí, od běžných starostí a radostí, je to cesta k jiným pohledům na svět, k jiným přístupům, k jiné filozofii, je to kontakt s přírodou, s lidmi, s jazykem, kulturou, uměním, je to romantika i dobrodružství.

Cestování je obrovský business. I přes mírný pokles v roce následujícím po září 2001 je trvalý nárůst příletů turistů do různých koutů světa, v roce 2007 již bylo 898 milionů (podle the World Tourism Organization) a roce 2020 se očekává 1,6 miliard příletů, pokud tento navyšující trend, přibližně 6,5 procenta nárůst ročně, nezastaví recese. V současné době je každé místo dostupné do 36 hodin. To je kratší doba, než je doba od kontaktu s infekcí k propuknutí prvních příznaků, tedy inkubační doba většiny infekčních nemocí.

Cestovní medicína je zasvěcena především zachování zdraví turistů a zabránění jejich onemocnění. Důležitou součástí jsou rady před cestováním. Nádherný pobyt může být lehce zmařen nemocí v jeho průběhu nebo po návratu domů.

Nebezpečí pro turisty je dáno socioekonomickou situací v dané lokalitě, komunální hygienou, rizikem přenosu infekčních nemocí, ale také vlastním cestováním (dlouhé lety), chronickými nemocemi cestovatele (například diabetes mellitus, chronické nemoci srdce, ledvin, jater nebo nádory), zvláštními aktivitami (například vysokohorská turistika, potápění).

U cestovatelů je nutné zodpovědět základní otázky, kam a kdy cestuje, jaký volí způsob dopravy, přes které země, jak dlouhý je pobyt, jaký účel cesty, charakteristiky cestování (například kemp versus hvězdičkový hotel, speciální aktivity), charakteristiku cestovatele.

Úmrtnost je nejvyšší na onemocnění srdce a cév, při autohaváriích, utonutím, ale i na infekční nemoci. Nemocnost je nejvyšší na infekční choroby, s dominujícím cestovním průjmem, kdy epizodu průjmu má 30 až 80 procent cestovatelů z rozvinutých do rozvojových zemí. Nepříjemné suvenýry z cesty mohou být mimo průjmů i virové záněty jater (žloutenky), malárie, horečnaté infekce dýchacího ústrojí, tyfus, cholera, žlutá zimnice, horečka dengue, meningokokové infekce, záškrt, ale také pokousání zvířetem s rizikem vztekliny, legionelové infekce nebo infekce HIV.

Prevence obsahuje zásady chování, osobní hygieny, očkování, ochranu proti fyzikálním vlivům a proti přenašečům infekčních chorob. Ochrana může být ve formě profylaktického užívání léků proti vzniku interních i infekčních nemocí, nebo i speciální terapie při vzniku příznaků onemocnění.

Nejrizikovější destinace jsou Subsaharská Afrika, některé státy Asie, Střední a Jižní Amerika a některé státy Oceánie. Ale nebezpečí je i v Egyptě, Turecku, Tunisku a v Evropě u Středozemního moře a na Balkánském poloostrově.

Není možné podceňovat ani země s vysokým standardem. Například klíšťata přenášející virus klíšťové meningoencefalitidy jsou v Evropě především v Rakousku, Bavorsku, v regiónech naší republiky a v pobaltských státech. Existují státy, kde je povinné očkování proti žluté zimnici a proti onemocnění způsobené meningokoky.
V rozvinutých zemích jsou organizace, které vyžadují očkování i proti dalším nemocem především z hlediska zabránění přenosu infekčních nemocí, k zabránění epidemie. Očkovací látky jsou v současné době bezpečné, dobře snášené a vytvářejí podmínky pro vznik většinou dlouholeté obranyschopnosti proti zákeřným, často smrtícím nebo dlouhodobě invalidizujícím nemocem.

Nemělo by se opomenout nejen očkování proti žluté zimnici, meningokokovým nákazám, břišnímu tyfu, virovým hepatitidám, choleře a ve speciálních případech proti japonské encefalitidě a vzteklině, ale také přeočkování proti nákazám, proti kterým jsme v České republice očkováni v dětství podle povinného očkovacího kalendáře. Podle sezony v místě pobytu by měla být aplikována vakcína proti chřipce.

Optimální doba konzultace v ambulanci cestovní medicíny při plánované cestě je šest týdnů před odjezdem, pak je možné naplánování očkování podle destinace, návrh protimalarické profylaxe, vybavení lékárničky, vystavení Mezinárodního očkovacího průkazu, ale také stabilizace některých vleklých nemocí. V naší ambulanci, podobně jako v ostatních centrech cestovní medicíny, je samozřejmostí se postarat o klienta i po návratu z rekreace. Šťastnou cestu a návrat ve zdraví.