Obyvatelé Neratovic, kteří mají zájem bioodpad třídit, mohou nyní využít uzamykatelnou hnědou nádobu. Od té ale budou mít klíč jen ti, co se zapíší na arch papíru vyvěšeného na nástěnce u vchodu či na jiném místě obvyklém pro sdělování informací obyvatelům daného bytového domu. „Stačí, aby kdokoli napsal na papír nadpis typu ,Mám zájem o třídění bioodpadu´ a přidal své číslo vchodu a bytu. Další zájemci by pak měli mít alespoň dva týdny šanci, aby se mohli také zapsat,“ uvedla neratovická zastupitelka Alena Prošková s tím, že po dvou či třech týdnech by sousedé měli požádat vedení své samosprávy, aby zažádalo referenta neratovické pobočky společnosti FCC o pronájem a umístění hnědé nádoby.

Třídění bioodpadu má svá daná pravidla. Bioodpad se do nádoby musí sypat bez plastových sáčků či tašek. Patří do něj třeba zbytky ovoce nebo zeleniny, skořápky vajec i ořechů, kompostovatelné rostlinné stelivo pro domácí zvířata, čajové sáčky či kávová sedlina.

Síť na třídění odpadu se město snaží dále rozšiřovat. „V tomto roce byly přidány kontejnery na sběr kovů. Bude se rozšiřovat i síť kontejnerů na sběr oděvů a elektroodpadu,“ řekla referentka odboru správy majetku Lenka Hrodková.