Na rok 2024 je naplánováno zahájení rozsáhlé rekonstrukce Nádražní ulice. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starost, zatím nezveřejnilo, jaká omezení to bude znamenat pro řidiče.

„V loňském roce bylo na stavbu vydáno stavební povolení a byla dokončena projektová dokumentace pro zpracování stavby. Ve druhé polovině letošního roku předpokládáme zahájení výběrového řízení na zhotovitele," uvedl mluvčí ŘSD Jiří Veselý s tím, že opravy by měly začít rovněž ve druhé polovině roku. A pokračovat i v roce následujícím.

Centrum města Mšena, kde sídlila a opět má sídlit i lékárna.
Mšeno stále bez lékárny. Město hledá řešení, chce lékárnu provozovat samo

Jestli bude rekonstrukce probíhat za kyvadlového provozu, nebo se silnice zcela uzavře, nikdo netuší. „Zatím nic konkrétního nevíme. S ŘSD jsme jednali o faktické podobě výsledné stavby," řekl Deníku mělnický radní pro dopravu Jindřich Špergl (nez. za TOP 09).

Z hlediska města je podle Špegla oprava výhodná. „Převážně z finančních zdrojů nezávislých na rozpočtu města dojde k rekultivaci celé oblasti a obnově povrchů komunikací," poznamenal.

Jedenáct tisíc aut den co den

V projektu je navrženo i rozšíření ploch zeleně a větší oddělení zóny pro pěší od trasy průtahu. „Celková délka úpravy hlavní trasy je 714 metrů. Podél ní je v části navržená obslužná komunikace pro snížení počtu sjezdů a nájezdů na hlavní trasu z přilehlých areálů a obchodů," uvedl mluvčí ŘSD Veselý a připomněl, že v místě budoucí stavby dnes dosahuje průměrná intenzita dopravy 11 tisíc vozidel za den.

Masopustní veselí v Mělníku, 2024.
Mělník se bavil masopustem, déšť průvod ani taškařice nezhatil

Kudy by mohla vést případná objízdná trasa, město zvažuje. „Samozřejmě se obáváme dopravních komplikací. Našim jednoznačným cílem bude, aby zasáhly co nejméně do života našeho města. Máme vlastní představu o objízdných trasách, ale tu můžeme řešit až ve chvíli, kdy budeme vědět přesný harmonogram prací," dodal Jindřich Špergl.

Akce je rozvržena do dvou stavebních sezon s tím, že půjde-li vše podle plánu, uvedení Nádražní zpět do provozu předpokládá ŘSD v roce 2025. Odhadovaná cena projektu je 95 milionů korun.