A mezi dlužníky je i nájemnice, u níž má město dokonce přes jeden a tři čtvrtě milionu korun. K nezaplacenému nájemnému totiž patří i ostré penále.
Naděje, že by město své peníze dostalo, je chabá. A dlužníci v bytech, za které neplatí nájemné, dále bydlí.

Soudy se táhnou

 „Mezi lidmi, kteří městu dluží nejvyšší částky, jsou většinou samotné matky s několika dětmi. Z toho vycházejí i soudy. Než je rozhodnutí o vystěhování pravomocné, táhne se to nejméně deset let," poznamenal mělnický starosta.

Odpustit dlužníkům celé částky město nemíní, snaží se jim ale pomoci nabídkou, že splatí-li dlužné nájemné, penále jim odpustí.

Částky za penále jsou přitom výrazně vyšší než holé dluhy. Například u nájemnice, dlužící městu milion osm set tisíc korun, je nezaplacené nájemné asi 350 tisíc korun. Penále je tak po letech pětkrát vyšší než základní dluh.

Nesplatitelné částky 

„Protože jde většinou o nájemníky sociálně slabé, víme, že jde o nesplatitelné částky," vysvětlil Ctirad Mikeš příčinu amnestie, odpouštějící nájemníkům penále a poplatky. „Je to pro nás cesta, jak jim pomoci, a pro ně šance splatit své závazky. Většina z nich už má pochopitelně kvůli dluhům vydané exekuce," připomněl.

Pokud dlužníci nabídku města nevyužijí, bude město dlužné částky v plné výši vymáhat. „S vědomím toho, že na ně pravděpodobně nedosáhneme," doplnil smířeně starosta.

U největších dlužníků, kteří jsou nájemníky městských bytů, má město přes čtyři a půl milionu korun. A další nájemníci mu dluží nižší částky.
„A to nejsou jediné peníze, které má město u dlužníků," připomněl Ctirad Mikeš, podle kterého jen na úseku dopravy dluží lidé mělnické radnici patnáct milionů korun, část samozřejmě za pokuty.

„Těmto dlužníkům ale nemůžeme nabídnout, že jim odpustíme penále. Jsou to sice peníze, které jdou do rozpočtu města, jde ale o státní správu, na níž se vztahuje zákon o správě poplatků," doplnil mělnický starosta.