„Do toho, kde mají být nakažení izolovaní, nemůže krajská hygiena vůbec zasahovat. Izolaci nakažených dělníků má zajistit zaměstnavatel,‟ říká Dana Šalamunová, tisková mluvčí Krajské hygienické stanice, s tím, že družstvo má povinnost nahlásit, kde jsou nakažení izolovaní, podmínky, které na místě mají, a jak je izolace zajištěna. „Popsali nám to. Po telefonu jsme to uznali za vyhovující, akorát jsme ještě něco upravovali,‟ dodává mluvčí.

Krajská hygienická stanice ovšem musela v úterý v kelské ubytovně provést šetření, jelikož získala informaci, že v místě může docházet k porušování karantény. „Když ale kolegyně přijely na místo, nakažení se nacházeli uvnitř ubytovny. Nicméně pokud dělníci na chvíli vyjdou, obejdou si ubytovnu, trochu se protáhnou, jdou zpátky, s nikým se nepotkají a mají roušku, tak v tom nevidíme problém,‟ vysvětluje Dana Šalamunová a dodává, že komplikace by nastala při rizikovém kontaktu s jiným člověkem, který by neměl roušku, na vzdálenost kratší než dva metry a na dobu zhruba kolem patnácti minut. „Vypadá to ale, že se v areálu nic takového neděje,‟ říká mluvčí. Z jejích slov vyplývá, že podmínky izolace jsou ze strany krajské hygieny splněny.

Starosta Kel Pavel Michalíček ovšem vidí situaci jinak. „Zjistil jsem, že pokud nakažení neopustí objekt, nedá se nic dělat. V areálu se ale nachází dalších šest nebo osm firem, včetně soukromé ubytovny. Když je někdo na dvoře, je to prý v pořádku. Nakažení akorát nesmí vylézt na ulici. V objektu je ale dalších čtyřicet lidí,‟ popisuje starosta s tím, že podle jeho informací se izolovaní po objektu pohybují.

Policie v okolí ubytovacího zařízení provádí zvýšený dohled

Objevila se i informace, že areál už musela kvůli stížnostem lidí, kteří se na pozemku také vyskytují, navštívit policie. To ovšem vyvrátila policejní mluvčí Lucie Nováková. „Na ubytovně obce Kly na Mělnicku policie nezasahovala a nebylo zde zjištěno ani řešeno žádné protiprávní jednání ubytovaných osob,‟ uvedla s tím, že policisté v okolí ubytovacího zařízení provádějí zvýšený dohled. Mělnická policie je navíc v uvedené věci v pravidelném kontaktu se starostou obce Kly a spolupracuje také s Okresní hygienickou stanicí v Mělníce.

Pavel Michalíček poslal dopis na ministerstvo zdravotnictví, kde žádá o prošetření postupu hygieny i Zemědělského družstva Dřísy. Přesun nakažených do Kel, který následně vyvolal negativní reakce ze strany obyvatel obce, proběhl bez jeho vědomí. „Starosta a samospráva informaci od Krajské hygieny nedostaly. Takové informace se jim nesdělují,‟ vysvětluje Pavel Michalíček, který se o přesunu nakažených do obce dozvěděl v pondělí ráno na popud jednoho občana. Informaci se mu pak podařilo ověřit od Krajské hygienické stanice.

Proč přesně Zemědělské družstvo Dřísy přesunulo nakažené zrovna na ubytovnu do Kel, se zatím nepodařilo zjistit. „Poslyšte, nemám čas na takové věci. Nevím, kde mi hlava stojí. Prosím pěkně, neotravujte mě,‟ reagoval na dotaz Deníku Igor Mäsiar, ředitel podniku.

Výskyt koronaviru se objevil mezi brigádníky na ubytovně v Čečelicích v úterý 14. července. Výsledky dalších testů ve čtvrtek 16. července potvrdily, že už lze hovořit ohnisku nákazy. V pondělí bylo zjištěno, že počet nakažených se dostal na patnáct a že všichni pozitivně testovaní se již nacházejí mimo Čečelice.

Co by měli izolovaní na kelské ubytovně dodržovat:
- Nesmějí se dostat do rizikového kontaktu s jiným člověkem, který by neměl roušku
- Přiblížit se k němu na vzdálenost kratší než dva metry
- Strávit s ním dobu zhruba kolem patnácti a více minut
- Dodržovat zvýšené hygienické nároky (dezinfekce apod.)
- Vyhazovat odpad do zvláštní popelnice, která je i zvlášť vyvážená