Podle vedoucí odboru realizace investic kralupské radnice Marcely Horčičkové záměr zahrnuje i navazující prostory kolem objektu sladovny na severní a západní straně ulice, kde mají být stávající živičné a betonové povrchy nahrazeny žulovou dlažbou.

„Na západní straně dojde k umístění kašny, počítáme také s instalací laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Na řadu přijde i nové veřejné osvětlení, odvodnění nových komunikací a umístění vzrostlé zeleně,“ vysvětlila Horčičková a připomněla, že akce bude rozdělena do dvou etap.

„V etapě A půjde o povrchy chodníků a komunikací v Jodlově ulici nebo o novou zeď u stávající trafostanice. Zahrnuje i bourací práce v prostoru nové ulice. V etapě B pak dojde k uskutečnění ostatních částí díla,“ dodala Marcela Horčičková. Náklady na projekt nazvaný Řešení zpevněných ploch v centru města přesahují dvaadvacet milionů korun.Palackého náměstí se na velkou proměnu připravuje už od léta, kdy probíhala například demolice někdejší pivovarské kvasírny. Zmizely i její nevzhledné chátrající přístavby. 

Z původního pivovaru zbyla budova, o jejímž dalším osudu jednali kralupští zastupitelé na svém posledním zasedání. Se závěrem, že by prostory měly sloužit kulturním účelům.

V návrhu obnovy se uvažuje o tom, že by tam bylo přemístěno městské muzeum, knihovna a základní umělecká škola. Část by měla sloužit i komerčnímu využití.

Nebude to zrovna levná záležitost a předpokládá se, že městskou pokladnu investice zatíží nejméně na dvě volební období.

Za střed města bylo v Kralupech nad Vltavou považováno Palackého náměstí, jehož tvář poznamenalo bombardování v roce 1945 a posléze i postupné necitlivé přestavby budov, na nichž mají svůj podíl někdejší samosprávy včetně těch polistopadových. Příčinou byl především nedostatek peněz.

Stávajícím zastupitelům vnesly do představ o příští podobě centra města jasno architektonické studie, do nichž mohla přispět rovněž široká laická veřejnost. Bylo svoláno několik veřejných setkání, a občané tak měli možnost se k záměru proměny vyjádřit. Ta je na první pohled patrná. Občanům i návštěvníkům města mimo jiné slouží nová budova radnice na místě někdejšího obchodního domu Máj. Konečně tak mají možnost si vyřídit veškeré úřední úkony a získat kompletní informace pod jednou střechou.