V průmyslovém městě věc víc jak záslužná. Zadání soutěžícím bylo co nejlépe zmapovat svěřenou lokalitu, zakreslit výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních zdrojů, zhodnotit přínos lokality pro životní prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného místa. Podmínkou účasti v soutěži bylo pořízení fotografií svěřeného místa v různých ročních obdobích.

Práce žáků hodnotila několikačlenná porota odborníků. V úvodu se představily děti z Lesní školky Kulíšek, které převzaly patronát nad lesem v Minicích pod Hradištěm a po nich i další soutěžní týmy z místních základních škol. „Některé návrhy žáků na vylepšení lokalit ve městě byly pro nás poučné. My si z toho vezmeme příklad, co bychom ve městě měli vylepšit,“ zhodnotil úsilí soutěžících předseda poroty Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou.