Náměty pěti zastupitelů, které se sešly na stole tajemníka mělnické radnice Jaroslava Šuka, se věnovaly například otázkám hazardu v historickém centru města nebo otevírání nových podniků s hracími automaty.

Zda se nápady místních politiků promítnou do návrhu vyhlášky, není jasné. Záleží na závěrech právních zástupců města, kteří je posoudí.

Vyhlášku s podmínkami provozování hracích automatů v místních podnicích zatím město nemá. Postrádat ji začalo až na sklonku letošní zimy, kdy se na zastupitele obrátil Ondřej Tichota s tím, že se z Mělníka stává malé české Las Vegas. A nešlo o nadsázku. Ve městě už bylo skoro dvě stě hracích automatů a schylovalo se k otevření dalších heren.

Deník tehdy položil všem zastupitelům elektronickou cestou otázku, zda by podle nich mohla být řešením městská vyhláška. Skoro dvě třetiny z nich mlčely, zbývajících osm se shodlo, že by město mělo provozování hracích automatů v mělnických hernách regulovat.

Ke stejnému závěru dospěli zastupitelé i na posledním zasedání, kde přípravou návrhu vyhlášky pověřili radní. Ti měli vycházet právě z námětů zastupitelů, kterých ale přišlo jen pár. Další politici zřejmě počítali s tím, že se Mělník může inspirovat už platnými vyhláškami jiných měst. „Nevymyslíme nic, co už by jinde nevymysleli,“ padlo už na posledním zasedání.

Zda se budou zastupitelé zabývat návrhem vyhlášky už na příštím zasedání, které se odehraje 19. května, zatím není jisté.